Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-06 14:44

VNURWELe2ulE8FRnQIVQa9bmKiMgXQGFSRETkLGOMwQMcA2FgiCLawmSxCjORxx3nERl810NERORUKUyKiIicgYrHcPi+32H31CiK8H0fH3CBJCsWQ6RPh5nIKIo6BkoDRF23z4qIiPyxFCZFRETOYMVA2XmG0QYs4lxoIA6Qlk+Ud8GN+1iNMdgEWMbHJcAnSv6JiIicKoVJERGRM9CJAiTEAdEYgwVkiQiLYbK4brK48U6Bh8HD4BPhExEQ4Efaz1VERE6dwqSIiIiIiIicNIVJEREREREROWkKkyIiIiIiInLSFCZFRERERETkpClMioiIiIiIyElTmBQREREREZGT9v9FpiVdkfeZ4gAAAABJRU5ErkJggg==

Obrowo, dnia 28.09.2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo


Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia
na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo”
Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:
- Usługa.
- Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2022 r.
- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności: osobę lub osoby posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa pomieszczeń budynku OSP Dobrzejewice w m. Głogowo” (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie ofertowe”).
- Oferty należy składać do dnia 06.10.2021r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 06.10.2021 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo),
- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163
Załączniki:
1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-28 14:01

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-28 14:02

 

Protokół z przebiegu postępowania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo”

drukuj (Protokół z przebiegu postępowania „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-01 11:25

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.V.2021.IMM

  Obrowo, dnia 17.09.2021r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat toruński
tel.(056) 678-60-22
e-mail: przetargi@obrowo.pl
www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT


          w postępowaniu prowadzonym poza progiem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2021 – 2022 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 221853
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-06 14:47