Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo”

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - „Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-23 11:26

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł

 • Metryka

  • opublikował: Maciej Kamiński
   data publikacji: 2023-11-14 14:33

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-11-14 14:33

Ogłoszenie o zamówieniu

Obrowo, dnia 08.11.2023 r.


Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo


Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia oferty na 

 Modernizację chodnika w miejscowości Obrowo

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Roboty budowlane
 • Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2023 r.
 • Przedmiotem zamówienia jest.: „Modernizacja chodnika w miejscowości Obrowo” przy ul. Aleja Lipowa , dz. nr 149/2, 
 • Oferty należy składać do dnia 13.11.2023 r. do godziny 10:00 w  biurze podawczym Urzędu Gminy Obrowo pok. nr 10,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu  13.11.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj (Ogłoszenie o zamówieniu)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-11-08 14:10

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja parku w miejscowości Łążyn”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-10-25 14:23

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja parku w miejscowości Łążyn”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-10-25 14:22

Obrowo, dnia 13.10.2023 r.


Ogłoszenie o zamówieniu


Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia oferty na

 
 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja parku w Łążynie gm. Obrowo”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od podpisania umowy  
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: „Modernizacja parku w Łążynie gm. Obrowo” wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. Lokalizacja projektowanego placu - działka nr 275/35 obręb ewidencyjny 0008 Łążyn II, Gmina Obrowo.
 • Oferty należy składać do dnia 23.10.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu  23.10.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()


Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo”

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-10-24 15:11

Obrowo, dnia 12.10.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia oferty na

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: „Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo” wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. Lokalizacja projektowanego terenu - działka nr 151/6, 151/7 obręb Obrowo (0011), Gmina Obrowo.
 • Oferty należy składać do dnia 20.10.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 20.10.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:  Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

 

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-10-12 14:15

Obrowo, dnia 20.09.2023 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza
do złożenia oferty cenowej na

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo”


Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa parkingu oraz obszaru rekreacyjnego w miejscowości Obrowo” wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę. Lokalizacja projektowanego terenu - działka nr 151/6, 151/7 obręb Obrowo (0011), Gmina Obrowo.
 • Oferty należy składać do dnia 26.09.2023 r. do godziny 10:00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 26.09.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()


Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa”

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa”)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-09-18 13:20

Obrowo, dnia 12.09.2023 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
 „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023 r.
 • Przedmiot zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Obrowo ul. Sadowa” wraz  z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę (jeżeli jest wymagane prawnie)  w terminie do 31 grudnia 2023 roku. Lokalizacja projektowanego chodnika działka nr 112 obręb ewidencyjny 0011 Obrowo, Gmina Obrowo wzdłuż drogi gminnej (zgodnie z załączoną mapą).
 • Oferty należy składać do dnia 18.09.2023r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 18.09.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Kamila Ryłowicz i Dawid Głowacki – tel.56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-09-12 13:39

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-09-12 13:39

 

Dobrzejewice, dnia 4.10.2023 r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach informuje o unieważnieniu postępowania pn. "Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach".

Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na brak legitymizacji do wszczęcia postępowania. Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Beneficjent Dotacji może ogłosić postępowanie zakupowe po podjęciu przez organ stanowiący JST uchwały o przyznaniu dotacji. Zamawiający wszczął postępowanie przed podjęciem uchwały przez Radę Gminy w Obrowie.

Z uwagi na powyższe błędy formalne powodujące przeszkodę w otrzymaniu dofinansowania Zamawijący unieważnia postępowanie.

Ks. Tomasz Kalinowski

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-10-04 12:13
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-04 12:15

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach,
zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac w ramach zadania
"Odnowa elewacji Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzejewicach pw. Św. Wawrzyńca."

Oferty powinny być dostarczone za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach, Dobrzejewice 64, 87 – 123 Dobrzejewice, w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2023 r. w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta na prace przy elewacjach kościoła - Polski Ład”.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym oraz w załącznikach.

Zadania współfinansowane z Rządowego Programu Ochrony Zabytków 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-09-08 14:07
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-08 14:12

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-09-08 14:07

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-08-17 14:42

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-08-17 14:42

Obrowo, dnia 07.08.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
„Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2023 – czerwiec 2024 r.
 • Przedmiotem zamówienia jest „Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II”
 • Oferty należy składać do dnia 16.08.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 16.08.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dajana Boniecka  – tel. 56 678 60 22 wew. 159

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-08-07 14:45

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-08-07 14:45

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: „Dostawa wyposażenia dla kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Obrowo”

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: „Dostawa wyposażenia dla kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-14 08:31

Obrowo, dnia 04.07.2023 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
„Dostawa wyposażenia dla kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Obrowo”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Dostawa
 • Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy 
 • Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia dla kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Obrowo”
 • Oferty należy składać do dnia 11.07.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 11.07.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki  – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-04 13:43

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-04 13:43

 

Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych wraz z obkaszaniem urządzeń infrastruktury drogowej i wodociągowej”

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych wraz z obkaszaniem urządzeń infrastruktury drogowej i wodociągowej”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:24

Obrowo, dnia 19.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
„Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych wraz z obkaszaniem urządzeń infrastruktury drogowej i wodociągowej”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 września 
 • Przedmiotem zamówienia jest „Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych wraz z obkaszaniem urządzeń infrastruktury drogowej i wodociągowej”
 • Oferty należy składać do dnia 23.06.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 23.06.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki  – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-19 14:37

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-19 14:37

 

Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-06 16:00

Obrowo, dnia 30.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
„Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo"


Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 15 sierpnia 
 • Przedmiotem zamówienia jest „Bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Obrowo”
 • Oferty należy składać do dnia 02.06.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 02.06.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki  – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-30 11:11

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-30 11:11

 

Obrowo, dnia 26.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
„Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą DK 10 w m. Zawały”


Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Robota budowlana
 • Termin realizacji zamówienia: 30 dni 
 • Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogą DK 10 w m. Zawały”
 • Oferty należy składać do dnia 01.06.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 01.06.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Kamila Ryłowicz, Dawid Głowacki  – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-26 09:32

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-26 09:32

 

Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-05-23 11:56

Obrowo, dnia 19.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
zaprasza
do złożenia oferty cenowej na 
 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Modernizacja parku w Łążynie gm. Obrowo”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023 r. 
 • Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: Modernizacja parku w Łążynie gm. Obrowo wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 31 grudnia  2023 roku. Lokalizacja projektowanego placu  działka nr 275/35 obręb ewidencyjny 0008 Łążyn II, Gmina Obrowo.
 • Oferty cenowe należy składać do dnia 24.05.2023 r. do godziny 10:00 elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Kamila Ryłowicz, p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:

„Rozeznanie cenowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-19 13:51

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-19 13:52

 

Obrowo, dnia 17.05.2023 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia ofert na
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2024 r.
 • Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szembekowo”
 • Oferty należy składać do dnia 22.05.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 22.05.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Kamila Ryłowicz, p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 163

  Załączniki:
  „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-17 15:03

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-17 15:04

 

Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-04-25 15:57

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku na: „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej”

drukuj (Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku na: „Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-21 12:40

 

Obrowo, dnia 19.04.2023 r.


Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza
do złożenia ofert na 
 „Przegląd serwisowy samochodów strażackich”

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

 • Usługa
 • Termin realizacji zamówienia: do 10.05.2023 r.  
 • Przedmiotem zamówienia jest „Przegląd serwisowy samochodów strażackich” - wykonywanie wszelkich czynności i prac składających się na bieżącą obsługę i diagnostykę samochodów zgodnie z zaleceniami producentów, określonych w szczególności w książkach obsługi samochodów.
 • Oferty należy składać do dnia 24.04.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 24.04.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
 • Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Kamila Ryłowicz – tel. 56 678 60 22 wew. 163

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-19 14:09

 

Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-03-03 10:07

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-03-03 10:07

Obrowo, dnia 24.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza do złożenia ofert na
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:
-  Usługa
-  Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2023 r.  
- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”” wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 30 czerwca 2023 roku. Lokalizacja projektowanego placu  działka nr 36/4 obręb ewidencyjny 0012 Osiek nad Wisłą, Gmina Obrowo.
- Oferty należy składać do dnia 01.03.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 01.03.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki, Kamila Ryłowicz – tel. 56 678 60 22 wew. 163

 

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-24 13:35

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-24 13:35

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-24 07:43

Obrowo, dnia 21.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.   

- Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 Osoba do kontaktu – Dawid Głowacki    tel. (56) 678 60 22 wew.163 

Termin i miejsce składania ofert:

- 23.02.2023 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

-przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:15.

e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-21 15:18

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-21 15:18

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-20 13:03

Obrowo, dnia 15.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.   

- Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 Osoba do kontaktu – Dawid Głowacki    tel. (56) 678 60 22 wew.163 

Termin i miejsce składania ofert:

- 17.02.2023 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

-przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:15.

e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:21

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:22

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-10 13:45

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

drukuj (Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych ")

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-07 15:29

Obrowo, dnia 02.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.   

- Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 Osoba do kontaktu – Dawid Głowacki    tel. (56) 678 60 22 wew.163 

Termin i miejsce składania ofert:

- 10.02.2023 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

-przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 10.02.2023 r. do godz. 10:15.

e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-02 13:34

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-02 13:34

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-12-28 10:11

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-28 10:11

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
NIP: 879 266 82 60

Znak sprawy: ROiS.4464.9.2021.JZ

Obrowo,12.12.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo
  zaprasza do złożenia oferty na usługę dowozu i odwozu uczniów:
  1) Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz oraz odwozy dodatkowe w ciągu dnia – od 2 do 4 kursów dodatkowych), w dni nauki szkolnej, w roku 2023 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2023).
  Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 500 km.
  2) Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Smogorzewiec 13A gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz), w dni nauki szkolnej, w roku 2023 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2023).
  Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 250 km.
  Wykonawca zapewnia pojazd sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi i innymi.
  Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu i odwozu.
  Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu.
  Wykonawca posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 9+1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.
  Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.
  Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2023 r. 
 3. Okres gwarancji: n/d
 4. Miejsce i termin złożenia oferty od 12.12.2022 r. do 16.12.2022 r. do 14.15 w sekretariacie Urzędu
  Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl. 
 5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
  1) Cena: 100 %. 
 6. Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 r. godz. 7.30 
 7. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury 
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska 
 9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

/-/ Joanna Zielińska
Zastępca Wójta
Gminy Obrowo

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:57

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:57

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - „Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów. Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-12-28 10:13

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - „Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów. Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-28 10:12

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
NIP: 879 266 82 60

Znak sprawy: ROiS.4464.8.2022.JZ

Obrowo, 12.12.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Obrowo
zaprasza do złożenia oferty na:
Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów.
Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów zgodnie, z rozkładem lekcji uczniów od godz. 7.00 do 16.00, w dni nauki szkolnej, do końca roku szkolnego 2022/2023 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2023). Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.
Wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za wykonane kursy.
Odwołanie kursu następować będzie telefonicznie, elektronicznie, bez ograniczenia czasowego, zgodnie z aktualną sytuacją w szkole.
Wynajmujący pojazd zapewnia sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany pojazd. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi.
Koszty paliwa, napraw, związane z eksploatacją pojazdu i inne ponosi wykonawca.
Wynajmujący posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 28 + 1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.
Wynajmujący zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.
Wynajmujący z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – sierpień 2023 r.

3. Okres gwarancji: n/d

4. Miejsce i termin złożenia oferty od 12.12.2022 r. do 16.12.2022 r. do godz. 14.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena: 100%.

6. Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 r. godz. 7.30

7. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

/-/ Joanna Zielińska
Zastępca Wójta
Gminy Obrowo

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:51

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 241991
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-23 11:26:46