Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż 130.000,00 zł

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż 130.000,00 zł)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-15 13:37

Baner fundusze unijne

Obrowo, dnia 08.07.2021 r.


Ogłoszenie o zamówieniu


Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia
na „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pod nazwą: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – ETAP II”
Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:
- Usługa.
- Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2021 r.
- Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w zakresie wszystkich wymaganych specjalności: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub certyfikat instalatora OZE – pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, wydany przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego), instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w trakcie realizacji zadania pod nazwą: Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w ramach projektu „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Obrowo – ETAP II dotyczącego zainstalowania 35 szt. zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 271,58 kW oraz 16 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy cieplnej do 10kW każda” (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie ofertowe”).
- Oferty należy składać do dnia 15.07.2021r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 15.07.2021 r. o godz. 10:10 w Urzędzie Gminy Obrowo),
- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki – tel. 56 678 60 22 wew. 16
Załączniki:
1. „Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami


WÓJT GMINY OBROWO
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-08 11:14

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-07-08 11:15

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 217669
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-07-15 13:38