Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2023-03-03 10:07

drukuj (Informacja dot. udzielenia zamówienia o wartości niższej niż 50.000,00 zł netto - „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-03-03 10:07

Obrowo, dnia 24.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych

zaprasza do złożenia ofert na
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”

 

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:
-  Usługa
-  Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2023 r.  
- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn.: „Zagospodarowanie terenu w Osieku nad Wisłą”” wraz z uzyskaniem na rzecz Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 30 czerwca 2023 roku. Lokalizacja projektowanego placu  działka nr 36/4 obręb ewidencyjny 0012 Osiek nad Wisłą, Gmina Obrowo.
- Oferty należy składać do dnia 01.03.2023 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu  Gminy Obrowo,  ul. Aleja Lipowa 27, 87 - 126 Obrowo. Zamawiający dopuszcza także złożenie oferty elektronicznie na adres e-mail: przetargi@obrowo.pl (otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, tj. w dniu 01.03.2023 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Obrowo)
- Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest p. Dawid Głowacki, Kamila Ryłowicz – tel. 56 678 60 22 wew. 163

 

Załączniki:
„Zapytanie ofertowe” wraz z załącznikami

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-24 13:35

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-24 13:35

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-24 07:43

Obrowo, dnia 21.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.   

- Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 Osoba do kontaktu – Dawid Głowacki    tel. (56) 678 60 22 wew.163 

Termin i miejsce składania ofert:

- 23.02.2023 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

-przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 23.02.2023 r. do godz. 10:15.

e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-21 15:18

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-21 15:18

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-20 13:03

Obrowo, dnia 15.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.   

- Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 Osoba do kontaktu – Dawid Głowacki    tel. (56) 678 60 22 wew.163 

Termin i miejsce składania ofert:

- 17.02.2023 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

-przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 17.02.2023 r. do godz. 10:15.

e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:21

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:22

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-10 13:45

Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych "

drukuj (Pytanie i odpowiedź dotyczące zamówienia: "Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych ")

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-07 15:29

Obrowo, dnia 02.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Obrowo Nr 5/2021 z dnia 11.01.2021r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż 130.000 złotych
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zamówienia na "Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych"

Informacja o zamówieniu ze wskazaniem:

-  Usługa 

- Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.   

- Przedmiot zamówienia: wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych.

     1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wzorem treści oferty zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia - „Zapytanie cenowe”.

      2) Szczegółowy opis kryteriów przyjętych przez Zamawiającego do oceny ofert zawarto w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 Osoba do kontaktu – Dawid Głowacki    tel. (56) 678 60 22 wew.163 

Termin i miejsce składania ofert:

- 10.02.2023 r. godz. 10:00,

- sekretariat Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,

-przetargi@obrowo.pl

Ofertę należy złożyć*:

w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego z dopiskiem oferta na: Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek organizacyjnych, nie otwierać do dnia 10.02.2023 r. do godz. 10:15.

e – mailem na adres: przetargi@obrowo.pl

Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający wyśle drogą elektroniczną do Wykonawców powiadomienia o wynikach postępowania.

Załączniki:

 1. Formularz – „zapytanie cenowe” wraz z załącznikiem.
 2. Szczegółowy opis kryteriów.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-02 13:34

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-02 13:34

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-12-28 10:11

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-28 10:11

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
NIP: 879 266 82 60

Znak sprawy: ROiS.4464.9.2021.JZ

Obrowo,12.12.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE

 1. Zamawiający: Gmina Obrowo
  zaprasza do złożenia oferty na usługę dowozu i odwozu uczniów:
  1) Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Stajenczynki i Łęg-Osiek gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz oraz odwozy dodatkowe w ciągu dnia – od 2 do 4 kursów dodatkowych), w dni nauki szkolnej, w roku 2023 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2023).
  Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 500 km.
  2) Usługa dowozu i odwozu uczniów z miejscowości Smogorzewiec 13A gm. Obrowo do Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole od godz. 7.00 do 16.00 (przywóz, odwóz), w dni nauki szkolnej, w roku 2023 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2023).
  Przewidywana długość tygodniowej trasy – do 250 km.
  Wykonawca zapewnia pojazd sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi i innymi.
  Przewoźnik odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w czasie dowozu i odwozu.
  Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu.
  Wykonawca posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 9+1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.
  Wykonawca zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.
  Wykonawca z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

 2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – grudzień 2023 r. 
 3. Okres gwarancji: n/d
 4. Miejsce i termin złożenia oferty od 12.12.2022 r. do 16.12.2022 r. do 14.15 w sekretariacie Urzędu
  Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl. 
 5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:
  1) Cena: 100 %. 
 6. Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 r. godz. 7.30 
 7. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury 
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska 
 9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

/-/ Joanna Zielińska
Zastępca Wójta
Gminy Obrowo

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:57

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:57

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - „Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów. Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.”

 • Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2022-12-28 10:13

drukuj (Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 50.000,00 zł, ale niższej niż 130.000,00 zł - „Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów. Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.”)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-28 10:12

Gmina Obrowo
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
NIP: 879 266 82 60

Znak sprawy: ROiS.4464.8.2022.JZ

Obrowo, 12.12.2022 r.

ZAPYTANIE CENOWE

1. Zamawiający: Gmina Obrowo
zaprasza do złożenia oferty na:
Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 bez kierowcy do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów.
Wynajem autobusu do przewozu osób 28 + 1 do przewozu uczniów szkoły z obwodu Szkoły Podstawowej w Łążynie II w celu przywozu i odwozu uczniów zgodnie, z rozkładem lekcji uczniów od godz. 7.00 do 16.00, w dni nauki szkolnej, do końca roku szkolnego 2022/2023 z wyłączeniem okresu wakacji letnich (lipiec – sierpień 2023). Przewidywana długość tygodniowej trasy – maksymalnie do 700 km.
Wynagrodzenie przysługiwać będzie wyłącznie za wykonane kursy.
Odwołanie kursu następować będzie telefonicznie, elektronicznie, bez ograniczenia czasowego, zgodnie z aktualną sytuacją w szkole.
Wynajmujący pojazd zapewnia sprawny technicznie i odpowiednio dostosowany pojazd. Przewozy uczniów muszą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ruchu drogowego z ważną licencją na przewóz osób, ubezpieczaniem OC, aktualnymi przeglądami technicznymi.
Koszty paliwa, napraw, związane z eksploatacją pojazdu i inne ponosi wykonawca.
Wynajmujący posiadać musi rezerwy transportowe umożliwiające zapewnienie ciągłości świadczenia usługi. W razie awarii środka transportu w trakcie przewozu, wynajmujący zobowiązuje się do podstawienia pojazdu zastępczego nie mniejszego niż 28 + 1 i nie zwalnia to wynajmującego od wykonania przedmiotu umowy. Transport zastępczy należy zorganizować w czasie 15 minut zegarowych licząc od momentu kiedy winien się rozpocząć przewóz zgodnie z opisem zadania.
Wynajmujący zapewni uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki higieny, w tym regularnie ozonowanie pojazdu z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz/tydzień.
Wynajmujący z chwilą rozpoczęcia przewozu przejmuje na siebie odpowiedzialność za wynikłe szkody związane z przewozem uczniów.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: styczeń – sierpień 2023 r.

3. Okres gwarancji: n/d

4. Miejsce i termin złożenia oferty od 12.12.2022 r. do 16.12.2022 r. do godz. 14.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

5. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert:

1) Cena: 100%.

6. Termin otwarcia ofert: 19.12.2022 r. godz. 7.30

7. Warunki płatności przelew 14 dni od daty wpływu faktury

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Zielińska

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. Ofertę można złożyć osobiście/przez pełnomocnika w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Zamawiającego lub jako skan podpisanych dokumentów poprzez przesłanie faksem lub jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: edukacja@obrowo.pl.

/-/ Joanna Zielińska
Zastępca Wójta
Gminy Obrowo

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:51

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-12 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 236170
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-03 10:07:21