Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2016 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2016–2029


 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo


 

W sprawie powołania radnego do Komisji Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P.poż.


 

W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Łęk-Osiek w sprawie zmiany urzędowej nazwy tej miejscowości na Łęg-Osiek


 

Zmieniająca uchwałę Nr VI/26/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały dla działek nr 357, 356, 354, 358, 355, 352, 366, 365, 48/30, 48/37, 364, 48/49


 

Zmieniająca uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kawęczyn położonej w Gminie Obrowo


 

Zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Obrowo położonej w Gminie Obrowo


 

W sprawie podatku od nieruchomości


 

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


 

W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych


 

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Osiek n/Wisłą


 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku wraz z częścią działki nr geod. 301 położonego w miejscowości Osiek n/Wisłą, gmina Obrowo


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-03 14:35:11