Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2014 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2014–2027


 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 rok


 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2013 rok


 

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2015r. dla odbiorców gminy


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo


 

W sprawie zmian w uchwale dotyczącej nadania nazw ulicom w miejscowości Osiek n/Wisłą


 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Obrowo a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego o nazwie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 258 w miejscowości Obrowo"


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6617
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-07-11 09:31:13