Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:17

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:18

 

W sprawie podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:19

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2024 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:20

 

W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2024

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:21

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:22

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:23

 

W sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:23

 

W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:24

 

W sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych obowiązujących na terenie gminy Obrowo przy przewozie osób i bagażu taksówkami

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:25

 

W sprawie udzielenia dotacji na roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku – cmentarz ewangelicki w miejscowości Silno

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-29 11:26

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-16 13:46

 

Obrowo, 16.11.2023 r.

RO.0002.10.2023

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2023r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na L Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 23 listopada 2023 r. o godzinie 12:30 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie L sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 
  2023-2037
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2024
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu współpracy gminy Obrowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
 16. Interpelacje i wnioski radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad L sesji Rady Gminy w Obrowie. 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-16 13:47

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 78
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-29 11:26:38