Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2015


 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2015–2028


 

W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich


 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok


 

W sprawie przyjęcia do realizacji "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Obrowo na lata 2015-2020"


 

W sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego fukcjonowania


 

W sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach


 

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo


 

W sprawie uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Obrowo na lata 2014-2025


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6650
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-02-03 15:45:23