Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-28 13:11

 

W sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-28 13:11

 

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji skarg ,wniosków i petycji oraz stałych Komisji Rady Gminy Obrowo i ich składów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-28 13:12

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-16 14:09
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-16 14:10

 

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego DTR-070-20/18  z dnia 08.11.2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Obrowo, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy w Obrowie oraz przez Wójta Gminy Obrowo wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994, 1000, 1349, 1432 ),

    

zawiadamiam, iż Pierwsza sesja Rady Gminy w Obrowie

odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r.

o godz. 900 w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie I sesji Rady Gminy przez Radnego Seniora;

2.Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Radnym oraz Wójtowi zaświadczeń o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez radnych;

4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy;

5. Stwierdzenie quorum;

6. Przyjęcie porządku obrad;

7. Wybór sekretarza obrad;

8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

    a) zgłaszanie kandydatów,

    b) przeprowadzenie głosowania,

    c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Obrowie.

10. Wybór 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Obrowie:

    a) zgłaszanie kandydatów,

    b) przeprowadzenie głosowania,

    c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Obrowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji oraz ich składów osobowych:

    a) Komisji Rewizyjnej;

    b) Komisji wniosków, petycji i skarg,

    c) budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego,

    d) rolnictwa i ochrony środowiska,

    e) ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż.,

    f) zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia,

12. Interpelacje i wnioski radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Obrowie.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-16 14:08

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6028
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-11-28 13:13:03