Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:53

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:54

 

W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:56

 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:57

 

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:57

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:58

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 11:59

 

Rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców miejscowości Brzozówka

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:00

 

W sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2022/2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:01

 

W sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:02

 

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:03

 

W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:04

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:04

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kawęczyn gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:05

 

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:06

 

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:07

 

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:07

 

W sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Obrowo za rok 2021

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:08

 

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania nad wnioskiem w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-14 12:09

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-31 14:04

 

Obrowo, 30.05.2022 r.

RO.0002.4.2022

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zapraszam na XXXIV Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 7 czerwca  2022 r.  o godzinie  9:30 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy „Raportu o stanie gminy Obrowo za 2021 rok”
 8. Debata nad przedstawionym Raportem o stanie gminy.
 9. Zapoznanie się :
  a) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie      mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym,
  b) z opinią RIO w sprawie wykonania budżetu,
  c) z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu i postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  d) z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  e) dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2021  rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022-2035
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców miejscowości Brzozówka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2022/2023
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Obrowo do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Obrowo nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Obrowo
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzozówka gmina Obrowo.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Obrowo do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo
 25. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Obrowo i zagospodarowania tych odpadów
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy Obrowo za rok 2021.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo
 28. Przedstawienie wniosku o odwołanie radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.
 29. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 30. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.
 32. Interpelacje i wnioski radnych.
 33. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 34. Sprawy różne.
 35. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-31 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-14 12:09:46