Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


 

W dniu 3 września 2012 r. wójt Andrzej Wieczyński przyjął uroczyste ślubowanie od nowo powołanego Komendanta Straży Gminnej w Obrowie Łukasza Lewandowskiego, do niedawna pracownika Urzędu Gminy Obrowo.
Pan Łukasz Lewandowski, jako komendant podlega bezpośrednio wójtowi i zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy w Obrowie od dziś kieruje strażą gminną, która jednocześnie współpracuje z państwowymi jednostkami działającymi na rzecz zwalczania przestępstw i wykroczeń, żeby chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy.
 
Pod nr tel. 56 678 60 22 wew. 163 dyżury prowadzą:
1. Komendant Straży Gminnej w Obrowie - Łukasz Lewandowski
2. Młodszy Specjalista Straży Gminnej– Bartosz Strzelecki

E-mail: sg.obrowo@obrowo.pl

Do zadań i kompetencji Straży Gminnej należy w szczególności:

 1. Egzekwowanie porządku w miejscach publicznych oraz wyglądu estetycznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji i zakładów pracy (z wyjątkiem chronionych przez innego rodzaju Straże) oraz posesji prywatnych i ich otoczenia.
 2. Sprawdzanie wykonania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów.
 3. Informowanie o zauważonych awariach, przestępstwach, osobach nieprzytomnych lub wymagających natychmiastowej pomocy – odpowiednich służb, instytucji, administratorów.
 4. Podejmowanie niezbędnych działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego i ochrony mienia komunalnego.
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa dozorowanych obiektów Urzędu Gminy wraz z posesjami oraz sprzętu znajdującego się na tych obiektach.
 6. Prowadzenie doraźnych kontroli wynikających z załatwionych wniosków i skarg mieszkańców.
 7. Współdziałanie z innymi służbami i organizacjami w zakresie ochrony porządku podczas imprez publicznych.
 8. Informowanie właściwych służb o złym stanie nawierzchni jezdni, oznakowania i oświetlenia ulic oraz zabezpieczenie prac prowadzonych w pasie drogowym.
 9. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia publicznego,
 10. Przeciwdziałanie niszczeniu zieleni.
 11. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 12. Udzielanie pomocy i informacji osobom, które się o nią zwrócą.
 13. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganiu przestępstw i wykroczeń,
 14. Realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Obrowo w sprawach czystości, estetyki i porządku, udział w zabezpieczaniu imprez i uroczystości gminnych.
 15. Zadania Straży Gminnej realizowane są w oparciu o ustawę z 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1383 ze zm.) 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 204
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-12 12:20

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2256606
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-13 09:08

Stopka strony