Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757km na łącznej dł. 4,757km"


 

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo


 

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego


 

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów


 

W sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach do Zespołu Szkół w Dobrzejewicach


 

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na Łęg-Osiek


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki


 

W sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku - kościół w Dobrzejewicach


 

W sprawie zmian w uchwale Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6348
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-04-07 08:04:24