Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2041C Brzozówka - Szembekowo - Łążynek w km 0+000 ÷ 4+757km na łącznej dł. 4,757km"


 

W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Obrowo


 

W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego


 

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów


 

W sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrzejewicach do Zespołu Szkół w Dobrzejewicach


 

W sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości z Łęk-Osiek na Łęg-Osiek


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki


 

W sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku - kościół w Dobrzejewicach


 

W sprawie zmian w uchwale Nr XXII/141/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 994
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-07 08:04

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek: 7.15 – 15.15
Wtorek: 7.15 – 16.15
Środa: 7.15 – 15.15
Czwartek: 7.15 – 15.15
Piątek: 7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2479095
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-24 09:23

Stopka strony