Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2019

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-02-04 12:58

 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-02-04 12:59

 

W sprawie uchwalenia statutów sołectw

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-02-04 13:02

 

O zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-02-04 13:03

 

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-02-04 13:04

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-22 14:58

 

Informacja o sesji Rady Gminy w Obrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994) zapraszam na V sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 1100  w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie V sesji Rady Gminy;

    2. Stwierdzenie quorum;

    3. Przyjęcie protokołu z IV sesji;

    4. Wybór sekretarza obrad;

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok.

   10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

   11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statusów sołectw.

   12. Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

   14.Sprawy różne.

   15. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy w Obrowie.

                                                                                         

                                                                                             

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                      /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-01-22 15:02
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-22 15:45

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-04 13:04:37