Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony


 


 

Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych w dniach 22.12.2019 – 28.12.2019r.

Wójt Gminy Obrowo informuje, że ze względu na zbliżające się  święta zmianie ulegną terminy odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w następujący sposób:

·  22 grudnia 2019 r. (niedziela) – odbędzie się wywóz według trasy poniedziałkowej (za 23 grudnia 2019 r.);

·  23 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – odbędzie się wywóz według trasy wtorkowej (za 24 grudnia 2019 r.);

·  24 grudnia 2019 r. (wtorek) – odbędzie się wywóz według trasy środowej (za 25 grudnia 2019 r.);

·  27 grudnia 2019 r. (piątek) – odbędzie się wywóz według trasy czwartkowej (za 26 grudnia 2019 r.) oraz wywóz

   połowy trasy piątkowej;

·  28 grudnia 2019 r. (sobota) – zostanie dokończona trasa piątkowa (za 27 grudnia 2019 r.).

 

         Pozostałe terminy wywozu nie ulegają zmianie.

Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
    data publikacji: 2019-12-10 13:45

 

BDO – przypomnienie dla przedsiębiorców wytwarzających odpady

Przypominamy, że od 01 stycznia 2020 roku ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie informatycznym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Oznacza to, że całkowicie wycofane z obiegu zostaną papierowe Karty Przekazania Odpadów (KPO), a przedsiębiorca chcąc przekazać odpad będzie zobowiązany wystawić KPO w systemie BDO.

Bez wystawienia przez podmiot przekazujący odpad dokumentu elektronicznego w BDO nie będzie możliwe wykonanie usługi transportu i przejęcia odpadów do zagospodarowania.

Warunkiem koniecznym do wystawienia dokumentu elektronicznego jest posiadanie wpisu do rejestru BDO. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) obowiązek rejestracji w bazie BDO mają m.in. przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady i są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://bdo.mos.gov.pl

Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
    data publikacji: 2019-12-10 13:42

 

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zobowiązała samorządy lokalne do przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami na swoim terenie.

Na terenie naszej Gminy nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy w Obrowie.
Oznacza to, że do 30 czerwca 2013 roku można zachować dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych.
Jednakże do dnia 28 lutego 2013 roku należy złożyć deklarację dotyczącą ilości zamieszkałych osób i sposobie zbierania odpadów.
   

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Obrowo odpowiadać będzie za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych. W drodze przetargu zostanie wybrana firma wywozowa a właściciele nieruchomości nie będą już podpisywać umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady.

Ustawa nakłada obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Osoby segregujące odpady będą ponosiły niższe koszty, tj. 10 zł od osoby zamieszkującej nieruchomość. Osoby deklarujące zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych 20 zł. Opłata za odbiór odpadów będzie uiszczana do Urzędu Gminy Obrowo, naliczona na podstawie złożonej deklaracji.

W przypadku, gdy firma wywożąca śmieci stwierdzi brak wykonywania obowiązku segregacji, Urząd Gminy w Obrowie, naliczy zwiększoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami tj. 20 zł.

Informujemy również, aby pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową odbierającą od Państwa odpady.

Z poważaniem
Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

OSOBA DO KONTAKTU

DARIA TONTA

pokój nr 22, 23

telefon 56 678 60 22 wew. 162

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12013
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-16 11:59