Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2012-2018


 

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok


 

W sprawie Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Obrowo na lata 2013-2015


 

W sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrowo


 

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów


 

W sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty


 

W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne


 

W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

W sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości


 

W sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Obrowo


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7172
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-01-09 09:21:50