Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:19

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:20

 

W sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:21

 

W sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:22

 

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Obrowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:22

 

W sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:23

 

W sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:24

 

W sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:25

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:25

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:26

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-19 10:27

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-08 13:30

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zapraszam na IX sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 14.08.2019 r. o godzinie 1200  w Remizie OSP w Kawęczynie.

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie IX sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

    4. Wybór sekretarza obrad.

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2036.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu  

         Opieki  Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu  sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych

         przez Gminę Obrowo  oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia  

        1 września 2019 r. 

   14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy

         zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich

         przyznawania.

  15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  

        w  Zespole Szkół w Dobrzejewicach w czteroletnie  Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w

        Dobrzejewicach.

  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/152/2016 Rady Gminy Obrowo z dnia 25

        listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2016-2023.

  17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi lokalnej znajdującej się na terenie gminy Obrowo do

       kategorii dróg gminnych.

  18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo.

  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania  

        kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na kadencję 2020-2023.

  20. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta

        Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Toruniu na

         kadencję 2020-2023.

  21. Sprawy różne.

  22. Zakończenie obrad IX sesji Rady Gminy w Obrowie

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                     /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-08-08 13:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5745
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-19 10:27:34