Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok


W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035


W sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach


W sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku - Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach


W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo


W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2023-2027


W sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2023-2027


Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-05 15:11

 

Obrowo, 5.10.2022 r.

RO.0002.7.2022

Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.)zapraszam na XXXVII Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 13 października  2022 r.  o godzinie  10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVI nadzwyczajnej sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022- 2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku-Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2023-2027.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2023-2027
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-05 15:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-21 08:38:24