Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2012 rok


 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 rok


 

W sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach


 

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach


 

W sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie


 

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części wsi Zawały


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części wsi Kawęczyn


 

W sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu mienia gminnego


 

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Głogowo


 

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Szembekowo


 

W sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu mienia gminnego


 

W sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określane dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach


 

W sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku - kościół w Dobrzejewicach

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6603
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-04 08:24:41