Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Obrowo - ulica Wierzbowa i Orzechowa

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-25 10:00

 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Silno

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-02 10:40

 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-02 10:39

 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Dzikowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-03-02 10:37

 

Opinie i uzgodnienia dotyczące PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. 50/1 w miejscowości Osiek nad Wisłą, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące posadowienia wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego wraz z przyłączem elektroenergetycznym na dz. nr 32/3, 35/5, 30/5 w miejscowości Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy farmy wiatrowej OBROWO II, na dz. 61,65 obręb Łążynek, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy farmy wiatrowej OBROWO I, na dz. 53,55,56 obręb Łążynek, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące przebudowy i rozbudowy istniejącego Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy farmy wiatrowej ŁĄŻYNEK, na działkach 53,55,56,61,65 - obręb Łążynek, Gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy chlewni połączonej z budynkiem garażowo - magazynowym na dz. nr 46 w miejscowości Zawały, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące utworzenia punktu skupu surowców wtórnych, przy ulicy Warszawskiej 12 w Głogowie, na terenie byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych, dz. nr 76/6


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy budynku gospodarczo-usługowego - usługi stolarskie


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy hali magazynowej do zbierania odpadów na dz. 172/2 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące rozbudowy istniejącego budynku chlewni na dz. nr 327/10 w miejscowości Silno, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu placu z drenażem ropopochodnym poprzez separator ropopochodny dz. nr 389 w miejscowości Głogowo, gm. Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące przedsięwzięcia polegającego na PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. 202/4 w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące zmiany funkcji użytkowania części byłego warsztatu bazy SKR na magazyn surowców wtórnych, na dz. nr 76/6 w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Głogowo, gm. Obrowo na dz. nr 106, 107/1, 107/16, 133/1, 111/49, 111/78, 99/2, 99/23, 99/24, 111/77, 111/83, 111/14, 105/60, 60/52, 111/43, 105/57, 105/56, 105/59


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące posadowienia wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawisk fotowoltaicznych w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy 1999920 W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na dz. nr 32/1, 35/5, 30/3 w miejscowości Obrowo, Gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków na dz. nr 202/4, 202/8 w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące rozbudowy istniejącego budynku chlewni na dz. nr 327/10 w miejscowości Silno, gmina Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące "budowy Farmy Słonecznej - budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 2 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami" na dz. nr 110, obręb Kawęczyn, gmina Obrowo.


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące punktu zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, na działce nr 39/5 obręb Osiek n/W, Gmina Obrowo

Opinie i uzgodnienia dotyczące poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Obrowo


 

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy warsztatu samochodowego dla pojazdów osobowych na działce 314/4 w Głogowie


Opinie i uzgodnienia dotyczące formatowania płyt meblowych i montowania mebli na działce 38/3 w Kawęczynie


Opinie i uzgodnienia dotyczące punktu skupowania, zbierania, sortowania, magazynowania, przeładunku i załadunku odpadów na działce nr 109/5 - obręb Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 09:22

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy farmy wiatrowej - "Łążynek" na działkach 53, 55, 56, 61, 65 - obręb Łążynek

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 09:05

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy hali do produkcji rękawa foliowego na działce nr 11/2 - obręb Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 08:55

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy stacji obsługi lub remontów sprzętu budowlanego - działka 147/33 - obręb Głogowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 08:39

Opinie i uzgodnienia dotyczące budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce numer 50/3 w miejscowości Zawały

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 08:09
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-08 08:10

Opinie dotyczące wylkanizacji, napraw bieżących np. geometrii kół, wymiany klocków, spawania tłumików, wymiany tarcz hamulcowych na działce nr 578 - obręb Obrowo, Gmina Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 09:55

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 09:53

Opinie dotyczące punktu zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, na działce nr 61/1 - obręb Szembekowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 09:47

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 09:46

Uzgodnienie i opinia dotycząca budowy hali magazynowej do magazynowania i przygotowania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, na działce nr 172/2 - obręb Obrowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-04-29 13:17
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 13:24

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 10:17

Opinie dotyczące punktu zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu, na działce nr 226 0 obręb Łążynek, Gmina Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 10:18
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 10:22

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-04-29 13:15

Opinie dotyczące budowy stacji paliw płynnych, na działkach nr 109/2, 109/3, 109/4, 109/5 - obręb Obrowo, Gmina Obrowo.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 10:37

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-06-07 10:37
Uzgodnienie i opinia dotycząca zmiany sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno-magazynowy oraz uruchomienie linii technologicznych do produkcji ekstrudowanego polistyrenu XPS zlokaliozowanego na działce nr 71/1 w m. Głogowo, gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-12-27 09:24


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-12-27 09:21
Uzgodnienie dotyczące placu demontażu pojazdów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-11 11:56


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-11 11:55
Opinia dotycząca budowy hali do odzyskiwania i naprawy palet drewnianych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-08 09:06


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-08 09:06
Opinia 2 dotycząca budowy hali do odzyskiwania i naprawy palet drewnianych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-08 09:07


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-08 09:07
Uzupełnienie raportu do sprawy zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno magazynowy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-10-08 09:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15368
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-25 10:01:08