Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Obrowo


 

W sprawie protestu przeciwko regulacjom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


 

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Obrowo


 

W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2013 - 2017


 

W sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2013 - 2017


 

W sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości z zasobu mienia gminnego


 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo


 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta


 

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Obrowo wieś Sąsieczno


 

W sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Głogowo na lata 2013 - 2019"


 

W sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Brzozówka na lata 2013 - 2019"


 

W sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Obrowo na lata 2013 - 2019"


 

W sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stajenczynki na lata 2013 - 2019"


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8357
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-09-24 09:37:30