Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:39

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:40

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Obrowo na lata 2011-2018

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:44

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:44

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2011-2016, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:46

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:47

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 01.06.2011 r. do 31.05.2012 r. dla odbiorców gminy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:48

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:49

W sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Obrowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:50

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:50

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:50

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:51

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-26 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-26 08:51:56