Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Obrowo do realizacji zadania pn. "Rozbudowa DW 258 w miejscowości Silno polegająca na budowie chodnika w km 1 + 909 do km 2 + 501, strona lewa, dł. 592m"


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych


 

W sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony


 

W sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w latach 2018-2022


 

W sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2018-2022


 

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Zębowo oraz Osiek nad Wisłą, stanowiących własność Gminy Obrowo na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków i wysokości udzielanych bonifikat przy sprzedaży tych nieruchomości


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Osiek n/Wisłą dla części dz. nr 515/2, 146/19


 

W sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 767
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-04 13:16

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2345760
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 11:27

Stopka strony