Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 15:54

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 15:56

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 15:57

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2021

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 15:58

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 15:59

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 16:00

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 16:01

W sprawie powołania Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-29 16:01

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/


 

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020r.  poz. 1842, 2112, 2113, 2123) zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się on-line w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 9:30

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji
 5. Wybór sekretarza obrad
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2034
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii  oraz Innych Uzależnień na  2021 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021-2034.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dzikowo gmina Obrowo
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Wyróżnień Gminy Obrowo
 15. Interpelacje i wnioski radnych
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne
 18. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3373
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-12 11:53:19