Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-09-14 13:06

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-09-14 13:07

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/


 

a podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 12 września 2023 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński


Załącznik Nr 1 do wniosku o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej 

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

1. Otwarcie XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
5. Wybór sekretarza obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037
8. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy w Obrowie.

Obrowo, 7.09.2023 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-09-25 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-25 12:35:24