Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie miany uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Obrowo na lata 2016 - 2023"


 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń - Złotoria - Osiek"


 

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego


 

W sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Obrowo, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.


 

W sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Obrowo i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu


 

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Obrowo na lata 2017 - 2019


 

W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2018 rok


 

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Głogowo


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6384
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-22 08:16:00