Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, 11.10.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 28 października  2021 r. o godz. 13:00, pok. nr 6 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-10-11 11:07

 

Obrowo, 17.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż  informuje, że   posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. o godz. 11:30 w budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jerzy Falkowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-17 09:25

 

Obrowo, 8.09.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że   posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. w budynku B przy Urzędzie Gminy, po posiedzeniu komisji wspólnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-09 07:38

 

Obrowo, 6.09.2021 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 13.09.2021 r. o godz. 9:00 w Budynku B przy Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-07 08:31

 

Obrowo, 3.09.2021 r.

Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 6.09.2021 r. o godz. 11:00 w budynku B pok. nr 6 przy Urzędzie Gminy.

Przewodnicząca Komisji
/-/ Sylwia Lisińska

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-06 10:11

 

Obrowo, 18.05.2021 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia; Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji ; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska;  informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 25.05.2021 r. w Budynku B przy Urzędzie Gminy o godz. 9:00.

Przewodniczący Komisji:
/-/ Korpalska Daniela
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Bogusz Zbigniew

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-05-18 13:22

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że  odbędzie się  posiedzenie Komisji  w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 11:00  w Biurze Rady Gminy budynek B pok. nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-29 12:55

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje, że  odbędzie się  posiedzenie Komisji  w dniu 29 kwietnia  2021 r. o godz. 11:00  w Biurze Rady Gminy budynek B pok. nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-04-29 07:35

 

Obrowo, 12.03.2021 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie Komisji  w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 9:00 , które odbędzie się w Biurze Rady Gminy budynek B pok. nr 6.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-12 13:36

 

Przewodniczący Komisji zapraszają na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w  dniu 17.03.2021 r. w Budynku B przy Urzędzie Gminy:

- Komisja skarg, wniosków i petycji o godz.9:30
- Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. o godz. 10:15
- Komisja rolnictwa i ochrony środowiska o godz. 11:00
- Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia o godz. 11:45
- Komisja budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego o godz. 12:30

Przewodniczący Komisji:
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Korpalska Daniela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-10 13:31

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 8 marca 2021 r. o godz. 8:30  w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-03-05 12:36

Obrowo, 11.12.2020 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. , Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia; Przewodnicząca  Komisji skarg, wniosków i petycji ; Przewodniczący Komisji Rolnictwa i ochrony środowiska; Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  informują, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 21.12.2020 r. o godz. 9:30 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Korpalska Daniela
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Falkowski Jerzy
/-/ Lisińska Sylwia
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Musiałowski Kazimierz

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-12-14 12:18

Obrowo, 26.11.2020r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego,  Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia, Przewodniczący Komisji  rolnictwa i ochrony środowiska, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji informują, że  w  dniu  4.12.2020 r. o godz. 10:00 w Remizie OSP w Kawęczynie odbędzie się posiedzenie w celu omówienia i zaopiniowania projektu budżetu na 2021 rok.

Przewodniczący Komisji
/-/ Korpalska Daniela
/-/Falkowski Jerzy
/-/ Marcinkowski Jan
/-/ Bogusz Zbigniew
/-/ Musiałowski Kazimierz
/-/Lisińska Sylwia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-26 14:23

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w godz. 9:00 -10:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:43

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26.11.2020 r. w  godz. 10:30 -  11:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:45

Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w  godz. 11:30 -  12:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:47

Przewodniczący Komisji  rolnictwa i ochrony środowiska informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 26.11.2020 r. w  godz. 12:30 -  13:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.  

Przewodniczący Komisji
/-/ Bogusz Zbigniew

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:49

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-19 14:44

Obrowo, 9.11.2020 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r.  o godz. 9:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Ocena Informacji gminnych jednostek organizacyjnych z I półrocze 2020.
 4. Ocena sprawozdania z realizacji zadań budżetowych Gminy Obrowo za I półrocze 2020.
 5. Analiza Dotacji udzielonych przez Urząd Gminy w Obrowie (sport, szkoły, przedszkola, fundacje i stowarzyszenia).
 6. Kontrola wydatkowanych środków w ramach zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Kazimierz Musiałowski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-11-10 14:21

 

Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w  godz. 11:30 -  12:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcinkowski Jan

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-27 15:36

 

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w godz. 9:00 -10:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Korpalska Daniela

 

Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż. informuje, że  posiedzenie Komisji odbędzie się w  dniu 02.11.2020 r. w  godz. 10:30 -  11:00 w budynku B przy Urzędzie Gminy w Obrowie.                                                                                                                       

        Przewodniczący Komisji
/-/ Falkowski Jerzy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-26 15:05

 

Obrowo, 16. 09.2020 r.

Przewodnicząca Komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego; Przewodniczący Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. poż., Przewodniczący Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia uprzejmie zapraszają na posiedzenie Komisji Rady Gminy Obrowo, które odbędzie się w dniu 23.09.2020 r.  o godz. 9:00 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Przewodniczący Komisji:

                                                                                               /-/ Korpalska Daniela

                                                                                           /-/  Falkowski Jerzy

                                                                                               /-/ Marcinkowski Jan

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-09-16 14:40

 

Komisja Rewizyjna :

1) Musiałowski Kazimierz
2) Lisińska Sylwia
3) Bogusz Zbigniew
4) Kokot Tymon

Komisja skarg, wniosków i petycji :

1) Lisińska Sylwia
2) Korpalska Daniela
3) Falkowski Jerzy
4) Socha Jarosław

Komisja  budżetu, planowania, finansów i rozwoju społeczno - gospodarczego :

1) Korpalska Daniela
2) Tarkowska Alicja
3) Popławski Wiesław

Komisja rolnictwa i ochrony środowiska :

1) Bogusz Zbigniew
2) Marcinkowski Jan
3) Skórski Roman

Komisja ładu, porządku, bezpieczeństwa publicznego i ochrony p. pożarowej :

1) Falkowski Jerzy
2) Musiałowski Kazimierz
3) Popławski Wiesław

Komisja zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia :

1) Marcinkowski Jan
2) Skórski Roman
3) Tarkowska Alicja

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-11 11:07