Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:09

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:10

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:11

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:13

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-05 09:14

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-28 08:51

 

Informujemy, że uchwały w sprawie:

1) nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo,

2) nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo,

zostały wycofane z porządku obrad w związku z koniecznością ustalenia czy są to drogi publiczne, czy prywatne.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-30 09:07

Informacja o sesji Rady Gminy w Obrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994) zapraszam na II sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 1100  w Sali Bankietowej ,, Euforia", ul. Leśna 9, Brzozówka

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie II sesji Rady Gminy;

2. Stwierdzenie quorum;

3. Przyjęcie protokołu z I sesji;

4. Wybór sekretarza obrad;

5. Ustalenie porządku obrad.

6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

7. Interpelacje i wnioski radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034

11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

17. Sprawy różne.

18. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy w Obrowie.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-11-28 08:48
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 08:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5759
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-05 09:15:09