Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:51

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:52

 

W sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:52

 

W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobrzejewice

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:53

 

W sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:54

 

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:55

 

W sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:56

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:56

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:27

 

Obrowo, dnia 20.06.2023 r.

RO.0002.6.2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 22 czerwca 2023 r. o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/Andrzej Wieczyński


Załącznik Nr 1 do wniosku o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej 

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 1. Otwarcie XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023-2037
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobrzejewice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych w Toruniu na kadencję 2024-2027
 12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2022 rok
 14. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  za 2022r.
 15. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy w Obrowie. 

Obrowo, 20.06.2023 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-26 13:28

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 13:57:34