Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul. Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:30

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:31

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:31

 

Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/298/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Obrowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:32

 

W sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:33

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:34

 

O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-17 10:34

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-08 12:20

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 10 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

Załącznik Nr 1 do wniosku o
zwołanie sesji nadzwyczajnej

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 1. Otwarcie XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na modernizacji ul.Zielona Puszcza w Mierzynku na odcinku od gminy Obrowo do ul. Farmerskiej oraz ul. Jaworowej w Brzozówce
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022-2035.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/298/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Obrowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Obrowo w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 13. Zamknięcie obrad.

Obrowo, 08.08.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-08-08 12:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 840
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-17 10:35:01