Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie współdziałania z Gminą Lubicz w realizacji wspólnej inwestycji


 

W sprawie podatku od nieruchomości


 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2018 roku.


 

W sprawie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Obrowo do nowego ustroju szkolnego


 

W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach


 

W sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Obory gmina Obrowo


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Kawęczyn dz. nr 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 566/2, 566/3, 566/4, 566/5, 567/1, 567/2, 567/3, 567/4


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 526/68, 526/69 w gminie Obrowo.


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek nad Wisłą dz. nr 83/10.


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Silno dz. nr 364/1, 364/2, 364/3, 2117/13, 2117/15.


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 290/13, 290/14


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/61


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek nad Wisłą dz. nr 628


 

W sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie


 

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 4 lat nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40/70 w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo


 

W sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-01 13:34:40