Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2023 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:25

 

Zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:26

 

W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:27

 

W sprawie diet dla radnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-15 12:28

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-08 12:05

 

Obrowo, dnia 08.02.2023 r.

RO.0002.2.2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 40) wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 9 lutego 2023 r. o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.
Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/Andrzej Wieczyński

 

Załącznik Nr 1 do wniosku o
zwołanie sesji nadzwyczajnej

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 1. Otwarcie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  diet dla radnych.
 10. Zamknięcie obrad.

Obrowo, 08.02.2023 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-08 12:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 933
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-15 12:28:22