Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:38

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:39

 

W sprawie podatku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:40

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2020 roku

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:41

 

W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:42

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie nieprzestrzegania przepisów ustawy

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:43

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie lokalizacji i budowy zjazdu publicznego z Alei Lipowej w Obrowie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:43

 

W sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady Sołeckiej wsi Brzozówka

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:44

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:45

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:46

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:46

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:47

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:48

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:49

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:49

 

W sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:50

 

W sprawie powołania komisji statutowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:51

 

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:52

 

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:53

 

W sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-02 12:54

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-21 13:06

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506 ze zm.) zapraszam na XIV sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 28.11.2019 r. o godzinie 1000 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Ustalenie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

    5. Wybór sekretarza obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok.

    8.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2034.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do

         obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2020 roku.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych na

         rok 2020.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie

         nieprzestrzegania przepisów ustawy.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo w zakresie lokalizacji

         i budowy zjazdu publicznego z Alei Lipowej w Obrowie.

   14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Sołtysa i Przewodniczącą Rady

         Sołeckiej wsi Brzozówka.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.

   16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo.

   17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.

   18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

   19 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.

   20. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina

         Obrowo.

   21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Silno gmina Obrowo.

   22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych

         od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

         komunalne.

    23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji statutowej.

    24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w  

         ośrodkach wsparcia – schronisku dla bezdomnych lub schroniska dla osób bezdomnych z usługami

         opiekuńczymi

25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z

         funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.

26. Przedstawienie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.  

27. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 28. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady  

        Gminy.

  29. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.

  30. Interpelacje i wnioski radnych.

  31. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

  32. Sprawy różne.

  33.Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy w Obrowie

 

 

 

                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             

                                                                                                                  /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-11-21 13:10
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-21 13:11

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5742
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-02 12:54:33