Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-04 14:25

 

W sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Obrowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-04 14:26

 

W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-04-04 14:27

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-29 10:55

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559,583) oraz art. 15 zzx  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2021 r.  poz. 2095 )  wnioskuję o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 31.03.2022 r. o godz. 9:30 (wideokonferencja)

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał w sprawie:

- zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

- zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Obrowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

 

Załącznik Nr 1 do wniosku
o zwołanie sesji nadzwyczajnej

 

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 1. Otwarcie XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Obrowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 9. Zamknięcie obrad.

Obrowo, 28.03.2022 r.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-03-29 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-04 14:27:43