Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Decyzja dotycząca usunięcia odpadów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-05 13:41
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-05 13:44

 

Postanowienie dotyczące PSZOK w Osieku nad Wisłą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-07-02 13:17

 

Decyzja dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej - Łążyn II

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-12-03 14:48

 

Decyzja dotycząca budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Zębówiec


 

Decyzja dotycząca budowy elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Dobrzejewice


 

Decyzja dotycząca utworzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 50/1 w miejscowości Osiek nad Wisłą


 

Decyzja dotycząca budowy ścieżki rowerowej


 

Decyzja dotycząca budowy hali magazynowej na działce nr 172/2 w miejscowości Obrowo - Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osieku nad Wisłą na działce 50/1


 

Decyzja dotycząca budowy kanalizacji w Silnie


 

Decyzja dotycząca budowy kanalizacji w Osieku nad Wisłą


 

Decyzja dotycząca budowy kanalizacji w Dzikowie


 

Decyzja dotycząca budowy kanalizacji w Obrowie


 

Postanowienie dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Silno


 

Postanowienie dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Osiek nad Wisłą


 

Postanowienie dotyczące budowy kanalizacji w miejscowości Dzikowo


 

Postanowienie dotyczące zastosowania zamiennego surowca do produkcji granulatu pelet - działka 193/5, Łążyn II


 

Decyzja dotycząca budowy hali magazynowej - działka 172/2, Obrowo


 

Decyzja dotycząca zmiany parametrów decyzji z dnia 08.10.2014 r.


 

Decyzja dotycząca zmiany parametrów decyzji z dnia 08.10.2014 r.


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na działalności usługowo-handlowo-produkcyjnej, montażu systemowych mebli laboratoryjnych i specjalistycznych na dz. nr geod. 76/3 w miejscowości Głogowo, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu garażowego o powierzchni 180m2 z chlewnią o powierzchni 372m2.


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku chlewni, dz. nr geod. 316 w miejscowości Zębowo, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowo-socjalnego na stację kontroli pojazdów, stanowisko diagnostyczne oraz myjnię samochodową na działce 43/3 w miejscowości Brzozówka, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej OBROWO II, na działkach 61,65 - obręb Łążynek, Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej OBROWO I, na działkach 53,55,56 - obręb Łążynek, Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu zbożowego silosowego z suszarnią na dz. nr 359/1 i 359/2 w m. Dzikowo, gm. Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej ze zbiornikiem na gaz na dz. nr 95, 127, 359/1 w m. Dzikowo, gm. Obrowo


 

Decyzja dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym na działce 172/2 w miejscowości Obrowo


 

Decyzja dotycząca wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 8333 sztuk na dz. nr 32/1, 35/5, 30/3 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca budowy budynku chlewni oraz rozbudowy istniejącej tuczarni i chlewni na dz. nr 272 w miejscowości Dobrzejewice, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca naprawy i obsługi pojazdów samochodowych na działce nr 404/2 - obręb Obrowo, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca rozbudowy istniejącego budynku chlewni na dz. nr 327/10 w miejscowości silno, gmina Obrowo


 

Postanowienie dotyczące posadowienia wolnostojacych kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną za pomocą zjawisk fotowoltaicznych w ilości 8333 sztuk o łącznej mocy 1999920 W wraz z przyłączem elektroenergetycznym na dz. nr 32/1, 35/5, 30/3 w miejscowości Obrowo, gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca montażu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu płynnego do 5 kurników wraz z 5 pojedynczymi podziemnymi zbiornikami gazu płynnego na działce nr 155/9 w miejscowości Silno, gmina Obrowo


 

Postanowienie dotyczące budowy farmy wiatrowej w miejscowości Dobrzejewice, dz. nr 76/1, Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca usług prefabrykacji i magazynowania płyt kompozytowych włóknistocementowych prefabrykatów aluminiowych - cięciu płyt w formy elewacyjne piłami elektrycznymi na dz. 82/5 w miejscowości Brzozówka - gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca przebudowy instalacji technologicznej paliwowej na istniejącej stacji paliw LOTOS OPTIMA nr 751, obręb Kawęczyn, Gmina Obrowo, dz. nr 523/7, 207/4


 

Decyzja dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na punkcie skupowania, zbierania, sortowania, magazynowania, przeładunku, załadunku odpadów w tym złomu na działce nr 109/5 - obręb Obrowo, Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca Punktu do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu na działce nr 39/5 obręb Osiek n/W, Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca prac remontowych i konserwatorskich Kościoła p.w. św. Wawrzyńca na działce 114

Postanowienie dotyczące rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego Obrowo - Gmina Obrowo


 

Decyzja dotycząca budowy warsztatu samochodowego dla pojazdów osobowych na działce 314/4 w miejscowości Głogowo


 

Decyzja dotycząca wulkanizacji i napraw bieżących, geometrii kół i wymiany klocków, spawania tłumików, wymiany tarcz hamulcowych na działce 578 w miejscowości Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-10-31 12:15

Decyzja dotycząca punktu zbierania i przeładunku odpadów w tym złomu na działce 61/1 w miejscowości Szembekowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-10-31 12:08

Postanowienie dotyczące budowy hali magazynowej do magazynowania i przygotowania do transportu odpadów innych niż niebezpieczne wraz z częścią socjalno-biurową i placem utwardzonym, na działce nr 172/2 - obręb Obrowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 09:39

Postanowienie dotyczące budowy farmy wiatrowej - "Łążynek" na działkach 53, 55, 56, 61, 65 - obręb Łążynek

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 09:16

Postanowienie dotyczące budowy stacji obsługi lub remontów sprzętu budowlanego - działka 147/33 - obręb Głogowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 08:50
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-08 08:50

Decyzja budowy hali usługowo-magazynowej na działce nr 51/1 - obręb Zawały

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 08:30

Postanowienie dotyczące budowy hali produkcyjno-magazynowej na działce 50/3 w miejscowości Zawały

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-09-08 08:23

Decyzja w sprawie budowy myjni samochodowej 3-stanowiskowej bezdotykowej w Głogowie na działce 259/51

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-04 09:11

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-05-04 09:09
Decyzja dotycząca budowy obory stanowiskowej dla krów, na działce 402 - obręb Zębowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-17 10:50


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-17 10:51
Postanowienie dotyczące budowy obory stanowiskowej dla krów, na działce 402 - obręb Zębowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-15 12:24


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-15 12:23
Decyzja dotycząca budowy farmy wiatrowej na działce nr 332/1 - obręb Zębowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-01 08:00


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-01 07:59
Postanowienie dotyczące budowy farmy wiatrowej na działce 332/1-obręb Zębowo, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-01 07:55


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-01 07:53
Decyzja dotycząca uruchomienia linii technologicznej do produkcji ekstrudowanego polistyrenu XPS nadziałce nr 71/1, obręb Głogowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-02-08 15:06


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-02-08 15:05
Decyzja dotycząca budowy placu do demontażu pojazdów na działce nr 47/2 , obręb Kawęczyn

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-12-24 08:56


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-12-24 08:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w brzozówce na działkach nr 36/4, 37/1, 40/45, 40/67, 40/69".

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-12-09 11:31


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-12-09 11:28
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 258 w Obrowie na działkach nr 343, 16/2, 16/4".

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-11-02 10:22


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-11-02 10:20
Decyzja dotycząca budowy centrum organizacji bankietów, przyjęć weselnych i konferencji w Silnie na działce nr 96/7 i 96/9

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-08-17 14:40
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 14:41


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-08-17 14:38
Decyzja dotycząca realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego - obory w Głogowie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-07-28 13:37


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-07-28 13:32
Decyzja dotycząca określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację budowy farmy wiatrowej w Obrowie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-07-28 13:31
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-04 09:56


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-07-28 13:32
Decyzja dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Kawęczynie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-05-19 14:12


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-05-19 14:08
Postanowienie SKO dotyczące odziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - działka nr 206/2 obręb kawęczyn, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-05-14 09:44


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-05-14 09:44
Decyzja dotycząca budowy zakładu przetwórstwa rolnego na działce nr 193/5, obręb Łążyn II, Gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-03-29 08:43


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-03-29 08:42
Decyzja dotycząca budowy farmy wiatrowej "Obrowo" na działce nr 104

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-01-27 13:42


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2010-01-27 13:41
Decyzja dotycząca zbierania odpadów na działce 72/4 w Głogowie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-04 09:56


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-04 09:57
Decyzja dotycząca ścieżki rowerowej Złotoria-Osiek n/Wisłą

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-04 09:57
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-04 10:05


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-04 10:03
Decyzja dotycząca budynku garażowo-warsztatowego na działce nr 47/2 w Kawęczynie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-04 10:05


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-07 10:54
Decyzja dotycząca rozbudowy fermy kur niosek na działkach nr 11/4,11/6,12/6 w Kawęczyn

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-07 10:59
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-07 11:08


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-14 11:16
Decyzja dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2037 Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-14 11:18
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-14 11:19


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-14 11:24
Postanowienie dotyczące budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Kawęczynie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2009-12-14 11:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18186
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-05 13:44:03