Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:40

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:41

 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:41

 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Obrowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:42

 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:43

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020–2035

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:44

 

W sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:45

 

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na rok szkolny 2020/2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:46

 

W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:47

 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne 152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:48

 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:49

 

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-19 09:50

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 13:25

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r.  poz. 713) zapraszam na XX sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 09.06.2020 r. o godzinie 9:00  w Świetlicy w Łążynie II.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Przedstawienie przez Wójta Gminy "Raportu o stanie gminy Obrowo za 2019 rok"
 8. Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy.
 9.   Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Obrowo.
 10. Zapoznanie się :
  a. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Obrowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminnego oraz sprawozdaniem finansowym,
  b. z opinią RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Obrowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  c. z opinią Komisji Rewizyjnej o rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz postawieniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok
  d. z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Obrowo za 2019 rok,
  e. dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Obrowo za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Obrowo za 2019 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2020-2035.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Obrowo na Rok szkolny 2020/2021.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego  zasobu Gminy Obrowo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Głogowo, dz. nr ewidencyjne  152/1, 152/2, 152/3, 153, 154, 155, 156/1, 156/2, 326.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo.
 21. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na Przewodniczącego Rady Gminy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.
 23. Przedstawienie wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.  
 24. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 25. Przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Obrowo.
 27. Interpelacje i wnioski radnych.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 29. Sprawy różne.
 30. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy w Obrowie.

                                                                                         

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 13:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5132
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-19 09:50:27