Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:16

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:17

 

W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:18

 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2020

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:19

 

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:21

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:22

 

W sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-24 09:23

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-13 13:59

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zapraszam na XVI sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 20.12.2019 r. o godzinie 1000 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Ustalenie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

    5. Wybór sekretarza obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2034.

   9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

         Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2020.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo

         na lata 2020-2035.

   12. Podjęcie uchwały w sprawie wpisania do budżetu 2020 r. , a następnie wykonania nowoczesnego  

      placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół w Dobrzejewicach.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

   14. Wnioski i interpelacje radnych.

   15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

   16. Sprawy różne.

   17. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy w Obrowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                     /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-12-13 14:00
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-13 14:08

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5516
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-24 09:23:25