Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, 01.08.2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zatwierdzam konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Anita Rybińska została wybrana na ww. stanowisko.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-08-01 15:12

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

drukuj (Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-05 09:30

 

Oferta pracy w Urzędzie Gminy Obrowo
w Referacie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej i Dróg   na stanowisku  Operatora urządzeń oczyszczania ścieków

Wymagania w stosunku do kandydata:

 1. Preferowane kierunki wykształcenia:  – instalacyjny w branży sanitarnej lub wodociągowej,
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Doświadczenie zawodowe.
 6. Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych,
 7. Gotowość do pracy w  trzy zmianowym systemie czasu pracy obejmujący również soboty, niedziele i święta.

Dokumenty aplikacyjne można składać w Referacie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej i Dróg I piętro w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo pokój nr 23-24. Szczegóły pod numerem 56 678 60 22 wew. 183 (Kierownik Referatu Pan Artur Słomkowski) 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-16 09:52

 

Oferta pracy w Urzędzie Gminy Obrowo 
w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej i Dróg na stanowisku Elektryka

Wymagania w stosunku do kandydata:

 1. Preferowane kierunki wykształcenia:  –branża elektryczna
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Doświadczenie zawodowe.
 6. Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych,
 7. Elektryk: Prawo jazdy kat. B, uprawnienia elektryczne do 1 kV dla urządzeń, instalacji i sieci, dyspozycyjność (praca w terenie, praca w dni wolne, praca w nadgodzinach).

Dokumenty aplikacyjne można składać w Referacie Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej i Dróg I piętro w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo pokój nr 23-24. Szczegóły pod numerem 56 678 60 22 wew. 183 ( Kierownik Referatu Pan Artur Słomkowski) 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-06-16 09:50

 

Zarządzenie nr 68/2023 Wójta Gminy Obrowo z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-04 15:41

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-06-07 14:22

Obrowo, 04.07.2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1428) zatwierdzam konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Anna Emilia Koźlikowska została wybrana na ww. stanowisko.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-04 15:23

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-06-07 14:18

Obrowo, 06.07.2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz. U. 2023 r., poz. 531) zatwierdzam konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Mariola Majrowska została wybrana na ww. stanowisko.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-07-06 14:55

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

drukuj (Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-31 10:58

 

Obrowo 28.04.2023r. 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 14 ofert, w tym 7 które spełniały wszystkie obligatoryjne (w tym formalne) wymagania. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z 7 kandydatami na  stanowisko urzędnicze     ds. rachunkowości budżetowej  została wybrana:

Pani Martyna Kujawska zam. Czernikowo

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe Pani Martyny Kujawskiej będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-28 10:18

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-14 13:56

 

Obrowo 05.04.2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Obrowie

 Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która jednocześnie spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W związku z powyższym na stanowisko ds. audytora wewnętrznego został wybrany:

Pan Marcin Fydrych zam. Gniewkowo

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-04-05 13:29
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 13:30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-03-20 12:40

Obrowo 24.01.2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 7 ofert, w tym 4 które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. oświaty i sportu została wybrana: 

Pani  Dajana Boniecka zam. Kawęczyn

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-24 16:06

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-02 11:45

Obrowo 09.01.2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty, które jednocześnie spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego została wybrana:

Pani  Natalia Górzyńska zam. Brzozówka  

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-09 14:04

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-09 10:08

 

Obrowo 10.10.2022r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew w Urzędzie Gminy w Obrowie 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 7 ofert, w tym 5 które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z 5 kandydatami na  stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew został wybrany:

Pan Dawid Plichta zam. Dobrzejewice

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-10 13:22

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-23 09:20

 

Obrowo dnia 05.10.2022r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds.  budownictwa i planowania przestrzennego wpłynęły dwie oferty. Obydwie oferty nie spełniają wymogów formalnych. W związku z powyższym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-05 09:18

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-23 09:18

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II


Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zatwierdzam konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Agnieszka Kilińska Mikołajczak została wybrana na ww. stanowisko.

Obrowo, 28.06.2022 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-28 09:22

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II (Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-27 12:52

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która jednocześnie spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W związku z powyższym na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych został wybrany:

Pan Dawid Głowacki zam. Dobrzejewice

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Obrowo 25.05.2022r.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-25 11:35

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-10 11:36

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 8 ofert, w tym 5,  które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W związku z powyższym informuję, iż Pani Joanna Myszkowska  została wybrana na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Obrowo 10.12.2021r.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-10 11:06

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy Obrowo w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy Obrowo w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-24 13:59

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 8 ofert, w tym 3,  które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W związku z powyższym informuję, iż na stanowisko ds. wymiaru podatków została wybrana  Pani Katarzyna Wojciechowska.

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Obrowo 10.12.2021r.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-10 11:50

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-24 09:04

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 107298
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-01 15:12:15