Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-06-07 14:22

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Brzozówce

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-06-07 14:18

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą

drukuj (Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-05-31 10:58

 

Obrowo 28.04.2023r. 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 14 ofert, w tym 7 które spełniały wszystkie obligatoryjne (w tym formalne) wymagania. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z 7 kandydatami na  stanowisko urzędnicze     ds. rachunkowości budżetowej  została wybrana:

Pani Martyna Kujawska zam. Czernikowo

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe Pani Martyny Kujawskiej będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku. 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-28 10:18

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. rachunkowości budżetowej w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-04-14 13:56

 

Obrowo 05.04.2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Obrowie

 Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która jednocześnie spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W związku z powyższym na stanowisko ds. audytora wewnętrznego został wybrany:

Pan Marcin Fydrych zam. Gniewkowo

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-04-05 13:29
 • zmodyfikował: Maciej Kamiński
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 13:30

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-03-20 12:40

Obrowo 24.01.2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 7 ofert, w tym 4 które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. oświaty i sportu została wybrana: 

Pani  Dajana Boniecka zam. Kawęczyn

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-24 16:06

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty i sportu w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-02 11:45

Obrowo 09.01.2023r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty, które jednocześnie spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego została wybrana:

Pani  Natalia Górzyńska zam. Brzozówka  

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-09 14:04

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-09 10:08

 

Obrowo 10.10.2022r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew w Urzędzie Gminy w Obrowie 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 7 ofert, w tym 5 które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z 5 kandydatami na  stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew został wybrany:

Pan Dawid Plichta zam. Dobrzejewice

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-10 13:22

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. nazewnictwa ulic, numeracji budynków i wycinki drzew w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-23 09:20

 

Obrowo dnia 05.10.2022r.

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego 

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs na wolne stanowisko urzędnicze ds.  budownictwa i planowania przestrzennego wpłynęły dwie oferty. Obydwie oferty nie spełniają wymogów formalnych. W związku z powyższym konkurs pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-10-05 09:18

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-09-23 09:18

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II


Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) zatwierdzam konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Pani Agnieszka Kilińska Mikołajczak została wybrana na ww. stanowisko.

Obrowo, 28.06.2022 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-06-28 09:22

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II (Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-27 12:52

 

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która jednocześnie spełniała wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania. W związku z powyższym na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych został wybrany:

Pan Dawid Głowacki zam. Dobrzejewice

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz doświadczenie zawodowe będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Obrowo 25.05.2022r.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-25 11:35

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-05-10 11:36

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 8 ofert, w tym 5,  które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W związku z powyższym informuję, iż Pani Joanna Myszkowska  została wybrana na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy.

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Obrowo 10.12.2021r.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-10 11:06

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy Obrowo w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy Obrowo w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-24 13:59

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy w Obrowie

Wójt Gminy Obrowo zawiadamia, że na ogłoszony konkurs wpłynęło 8 ofert, w tym 3,  które spełniały wszystkie obligatoryjne i dodatkowe wymagania.

W związku z powyższym informuję, iż na stanowisko ds. wymiaru podatków została wybrana  Pani Katarzyna Wojciechowska.

Komisja rekrutacyjna oceniła, iż wiedza merytoryczna oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, będą gwarancją prawidłowego wykonywania obowiązków na powyższym stanowisku.

Obrowo 10.12.2021r.

Wójt Gminy Obrowo
/-/ Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-10 11:50

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo

drukuj (Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków w Urzędzie Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-24 09:04

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-07 14:23:05