Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 156/4, obręb Sąsieczno


 

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Lubicz


 

W sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/51, 15/54


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Zawały, w części dz. nr 127/2.


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Silno, dz. nr 155/79 o powierzchni 300m2.


 

W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Obrowo


 

O zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.


 

W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrowo


 

W sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo


 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w miejscowości Dzikowo, dz. nr 98/1, 98/2, 98/3, 95, 96, 97, 127, 359/1, 359/2, 360, 121/3, 121/4, 2130/12


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5990
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-10-17 09:26:14