Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie skargi na bezczynność Rady Gminy Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-28 14:06

 

W sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-28 14:07

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-21 09:54

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15 zzx  ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020 r.  poz. 1842 )  wnioskujemy o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym tj. 23.09.2021 r. o godz. 10:00.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi na Radę Gminy w Obrowie oraz uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.

Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Obrowo stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

 

/-/Wiesław Popławski
/-/Daniela Korpalska
/-/Jerzy Falkowski
/-/Zbigniew Bogusz

Załącznik Nr 1 do wniosku
o zwołanie sesji nadzwyczajnej

 

Proponowany porządek obrad
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Obrowie

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy;
 2. Stwierdzenie quorum;
 3. Ustalenie porządku obrad
 4. Wybór sekretarza obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie skargi na bezczynność Rady Gminy Obrowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Stajenczynki gmina Obrowo.
 7. Zamknięcie obrad

Obrowo, 17.09.2021  r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Myszkowska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-21 09:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2608
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-28 14:07:38