Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Obrowo, 01.12.2023 r. 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie 
art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023.571)


Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023.571.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do dnia 11.12.2023r.). Uwagi należy wnosić pocztą elektroniczną na adres obrowo@obrowo.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Obrowie 
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo.


W załączeniu:
1. Oferta na realizację zadania publicznego 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Maciej Kamiński
  data publikacji: 2023-12-01 12:04

Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokuemntu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

drukuj (Obwieszczenie z dnia 21 listopada 2023 roku o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokuemntu Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-11-23 11:31

 

Obrowo, 21.08.2023 r.

ROiS.525.1.2023.JZ

Ogłoszenie o zawarciu umowy do złożonej oferty w trybie  art. 19a ustawy z dnia 27.03.2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminny  w Obrowie zamieścił ofertę realizacji zadania publicznego pn. ,, Organizacja festynu Wiślanego dla mieszkańców gminy Obrowo”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie ,,Nasze Silno „ w Obrowie. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot oraz po upublicznieniu oferty na okres 7 dni ( tj. od dnia 11.08.2023r. do dnia 18.08.2023 r.), wójt gminy Obrowo informuję, iż zawarto umowę ze Stowarzyszeniem ,, Nasze Silno” w Obrowie, KRS 0000564782, NIP 8792678927, REGON 361866211, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, na realizację zadania publicznego pn. Organizacja festynu Wiślanego dla mieszkańców gminy Obrowo „. Termin realizacji  zadania 15.08.2023 r. – 31.10.2023 r. Na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 10,000 ,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-08-21 10:24

Obrowo, 11.08.2023 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 27.03.2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 9 ( Dz. U. z 2023 poz. 571.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2023r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 poz. 571.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego pn. ‘’ Organizacja festynu Wiślanego dla mieszkańców gminy Obrowo”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie „ Nasze Silno „ w Obrowie. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ( tj. 18.08.2023 r.). Uwagi należy wnosić pocztą elektroniczną na adres obrowo@obrowo.pl lub pisemnie na adres:
Urząd Gminy w Obrowie 
ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo 

W załączniku:
1. Oferta na realizację zadania publicznego 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-08-11 13:28

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Nasze Silno

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-08-11 13:29

 

Pierwsze konsultacje społeczne ws. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Trwa pierwsza tura konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dotychczas odbyły się spotkania warsztatowe w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży. W kolejnym kroku zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie!

W dniach 25, 26, 30 i 31 stycznia 2023 r. w miastach należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, tzw. MOFT, tj. w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim, Golubiu-Dobrzyniu oraz Chełmży odbyły się spotkania warsztatowe poświęcone zrównoważonej mobilności. Wzięli w nich udział przedstawiciele samorządów zaangażowanych w projekt, radni, reprezentanci wspólnot i Rad Okręgów oraz mieszkańcy, zainteresowani przyszłością transportu lokalnego. Obecni byli także przedstawiciele GDDKiA, PKP PLK S.A. i regionalnych przewoźników autobusowych.

Uczestnicy poznali założenia i cele planu oraz wyniki badań charakteryzujące dotychczasowe sposoby poruszania się mieszkańców obszaru funkcjonalnego. W ramach warsztatów dokonano także oceny sytuacji transportowej, za pomocą analizy SWOT.

Dla osób, którym nie udało się wziąć udziału w spotkaniach warsztatowych, przygotowana została elektroniczna ankieta, która pozwala na wyrażenie swojej opinii we wszystkich wcześniej wskazanych kwestiach. Ankieta jest dostępna do 26 lutego br. na stronie: https://sump-torun.pl/wypowiedz-sie/

Planowane są kolejne tury konsultacji. Niebawem Wykonawca opracowania SUMP przedstawi szczegóły kolejnych tur konsultacji.

Na stronie internetowej www.sump-torun.pl na bieżąco można dzielić się opiniami dotyczącymi podróżowania po obszarze funkcjonalnym Torunia. Warto zgłaszać opinie i pomysły. Pomogą one opracować plan odzwierciedlający zróżnicowane potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Wszystkim, którzy już zabrali głos w dyskusji serdecznie dziękujemy! 

 

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-02-21 09:31

 

Obrowo, 02.12.2022 r.

ROiS.525.1.2022.JZ

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)

 Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieścił ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot oraz po upublicznieniu oferty na okres 7 dni (tj. od dnia 24.11.2022 do dnia 02.12.2022 r.), wójt gminy Obrowo informuje, iż zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj Rękę" w Obrowie, KRS 0000056641, NIP 8792254653, REGON 871521291, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Brzozówce”. Termin realizacji zadania: 05.12.2022 r. – 24.12.2022 r. Na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/ Joanna Zielińska

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-02 12:48

Obrowo, 24.11.2022 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do dnia 01.12.2022 r.). Uwagi należy wnosić pocztą elektroniczną na adres obrowo@obrowo.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Obrowie
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo.

W załączeniu:

 1. Oferta na realizację zadania publicznego

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-24 12:44

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj rękę"

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-24 12:44

 

Zarządzenie nr 127/2022 Wójta Gminy Obrowo z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-11-23 09:38

 

Obrowo, 14.12.2021 r.

ROiS.525.4.2021.JZ

Ogłoszenie o zawarciu umowy do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieścił ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozówce”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot oraz po upublicznieniu oferty na okres 7 dni (tj. od dnia 03.12.2021 do dnia 10.12.2021 r.), wójt gminy Obrowo informuje, iż zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj Rękę" w Obrowie, KRS 0000056641, NIP 8792254653, REGON 871521291, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozówce”. Termin realizacji zadania: 14.12.2021 r. – 24.12.2021 r. Na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-14 10:53

Obrowo, 03.12.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozówce”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do dnia 10.12.2021 r.). Uwagi należy wnosić pocztą elektroniczną na adres obrowo@obrowo.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Obrowie
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo.

W załączeniu:

 1. Oferta na realizację zadania publicznego

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-03 13:44

Oferta na realizację zadania publicznego

drukuj (Oferta na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-03 13:45

 

Obrowo,14.12.2021 r.

ROiS.525.3.2021.JZ

Ogłoszenie o zawarciu umowy do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieścił ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot oraz po upublicznieniu oferty na okres 7 dni (tj. od dnia 03.12.2021 do dnia 10.12.2021 r.), wójt gminy Obrowo informuje, iż zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomoc Osobom Niepełnosprawnym "Podaj Rękę" w Obrowie, KRS 0000056641, NIP 8792254653, REGON 871521291, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Sąsiecznie i Brzozówce”. Termin realizacji zadania: 14.12.2021 r. – 24.12.2021 r. Na realizację zadania publicznego przekazano kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-14 10:59

Obrowo, 03.12.2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.)

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Obrowo, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Obrowie zamieszcza ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do dnia 10.12.2021 r.). Uwagi należy wnosić pocztą elektroniczną na adres obrowo@obrowo.pl lub pisemnie na adres:

Urząd Gminy w Obrowie
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo.

W załączeniu:

 1. Oferta na realizację zadania publicznego

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-03 13:40

Oferta na realizację zadania publicznego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-12-03 13:41

 

Zarządzenie nr 124/2021 Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Obrowo w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-11-25 09:44

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 WÓJTA GMINY OBROWO z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie odmowy przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyodrębnienia funduszy sołeckich

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-02-05 10:48

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 12:05:34