Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2022 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:01

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2022–2035

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:08

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:02

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrowo na rok 2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:03

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2023–2037

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:08

W sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:04

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lisewo w sprawie współfinansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:05

W sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w gminie Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2023-01-05 13:05

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, że sesje Rady Gminy Obrowo będą  przeprowadzane w nowym systemie eSesja. Dlatego też, został utworzony nowy portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

Nowy portal znajduje sie pod adresem https://obrowo.esesja.pl

Archiwalne posiedzenia znajdują sie pod adresem http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-21 14:15

 

Obrowo, 21.12.2022 r.

RO.0002.10.2022

Na podstawie art. 20 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.)zapraszam na XL Sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 28 grudnia  2022 r.  o godzinie  11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XL Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX  sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2022- 2035
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2023-2037
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lisewo w sprawie współfinansowania nauki religii w pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w gminie Obrowo.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XL Sesji Rady Gminy w Obrowie. 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2022-12-21 14:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1050
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-09 12:57:27