Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie uchwalenia budżetu gminy Obrowo na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:03


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:03
W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2011–2018

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:04


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:04
W sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2012 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:04


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:05
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Obrowie na 2011 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:05


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:05
W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:06


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:06
W sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:07


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:07
W sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:08


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:08
W sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:09


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:09
W sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/245/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:09


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:10
W sprawie diet dla radnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:10


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:10
W sprawie sprzedaży nieruchomości z zasobu mienia gminnego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:11


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:11
W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Głogowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:11


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:12
W sprawie przyjęcia projektu uchwały o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2011-03-04 09:12

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2.021.843,- na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7606
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-05-26 08:10:12