Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:13

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018–2034

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:14

 

W sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:16

 

W sprawie podatku od nieruchomości

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:16

 

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Obrowo w 2019 roku

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:17

 

W sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:18

 

W sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/ 249/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/61

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-12-10 14:19

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-11-30 09:06

 

Informacja o sesji Rady Gminy w Obrowie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r.  poz. 994) zapraszam na III sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 5 grudnia  2018 r. (środa) o godzinie 1100  w Remizie OSP w Kawęczynie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie III sesji Rady Gminy;

    2. Stwierdzenie quorum;

    3. Przyjęcie protokołu z II sesji;

    4. Wybór sekretarza obrad;

    5. Ustalenie porządku obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2018 rok

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2018-2034.

    11.. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych.

    12. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

    13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę
do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Obrowo w 2019 roku.

   14.  Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Obrowo.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/249/2017 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 listopada 2017 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Obrowo dz. nr 15/61

   16.Sprawy różne.

   17. Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Roman Skórski

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-11-30 09:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 407
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-10 14:19

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2257805
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-16 11:36

Stopka strony