Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2019 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-11 11:45

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2019-2036

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-11 11:46

 

W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-11 11:47

 

W sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądach Powszechnych w Toruniu na kadencję 2020-2023

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-13 09:08

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-04 11:39

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2019 r.  poz. 506) zapraszam na XI sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się w dniu 10.09.2019 r. o godzinie 1200 w Remizie OSP w Kawęczynie.

Proponowany porządek obrad:

 

    1. Otwarcie XI sesji Rady Gminy.

    2. Stwierdzenie quorum.

    3. Ustalenie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z X sesji.

    5. Wybór sekretarza obrad.

    6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.

    7. Interpelacje i wnioski radnych.

    8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2019 rok.

   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata

         2019-2036.

   11. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

   12. Przedstawienie opinii Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

         w Toruniu na kadencję 2020-2023.

   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do orzekania w Sądach Powszechnych w Toruniu  

          na kadencję 2020-2023.

   14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego i placu

         zabaw w Osieku nad Wisłą.

   15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie

         kosztów zakupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych

         pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie

         Gminy Obrowo.

   16. Sprawy różne.

   17. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy w Obrowie

 

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                     /-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-09-04 11:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-13 09:08:33