Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Projekt MPZP dla miejscowości Osiek nad Wisłą - dz. 15, 16, 48 - do wyłożenia

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-06-10 08:29

Obrowo, dnia 10.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784.) art. 39 ust. 1 pkt 2 - 5 w związku z art. 54 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784.) oraz uchwały Nr XL/246/2014 Gminy Obrowo z dnia 27 czerwca 2014r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.

             zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części miejscowości Osiek n/Wisłą dz. nr 15, 16, 48.;
 • prognozy oddziaływania na środowisko ww. projektu planu miejscowego;
 • niezbędnej dokumentacji ww. spraw;

w dniach od 17.06.2021 r. do 16.07.2021 r. w Urzędu Gminy w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo w godzinach pracy Urzędu.
Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie do wglądu również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Obrowo pod adresem: http://www.bip.obrowo.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.07.2021 r. w Urzędzie Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Obrowo.

Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie publikowane są w publicznie dostępnym wykazie na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo pod adresem: http://www.bip.obrowo.pl.

Wójt Gminy Obrowo 

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Natalia Górzyńska
  data publikacji: 2021-06-10 08:14

 

Obwieszczenia Wójta Gminy Obrowo z dnia 13.06.2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-06-13 09:48

 

Zawiadomienia i obwieszczenia dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

drukuj (Zawiadomienia i obwieszczenia dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2018-04-17 16:03
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 16:03

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2017-09-25 08:56

 

 • -

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2016-02-12 13:39

 


 


 

 • -

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2014-11-14 09:57
 • -

  Metryka

  • opublikował: Przemysław Cąbrowski
   data publikacji: 2014-11-14 09:56
 • -
 • -

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-08 09:01