Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrowo
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu  ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej. CTR 2KU2 będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Obrowo

 1. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

strona: www.obrowo.pl

e-mail: wodkan@obrowo.pl

tel./fax. (56) 678-60-22

2.Przedmiot sprzedaży

Marka: SEAT

Model pojazdu: Inca Diesel 1,8t

Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg rzeczywisty odczytany: 284177 km


 

Obrowo,19.10.2020r.

RRG.271.IV.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 • Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Hanna Raniszewska
 • Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 • Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe (poniżej 30000 Euro):
  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo
 2. Dane o oferentach:
  Oferty składano do dnia  19.10.2020r. do godz. 10:00
  Liczba złożonych ofert: 6

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto/h odśnieżanie

Cena zł brutto/h

Usuwanie śliskości

1

 Firma Usługowo-Budowlana „Góral” Paweł Górski
Brzozówka, ul. Owocowa 43
87-123 Dobrzejewice
Rejon III
Rejon XI

 

135,00 zł
135,00 zł

 

156,60 zł
140,40 zł

2

 SILBUD Usługi Budowlane Popławski Marcin
ul. Storczykowa 26
 87-125 Osiek n/Wisłą
Rejon VIII
Rejon IX

 

 

145,00 zł
145,00 zł

 

 

194,40 zł
194,40 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HINCBRUK  Paweł Hinc
Szembekowo 29, 87-123 Dobrzejewice
Rejon nr VII
Rejon nr V

 

155,00 zł
155,00 zł

 

159,00 zł
159,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Bartłomiej Lipka
87-123 Dobrzejewice 119
Rejon I
Rejon II

 

149,04 zł
149,04 zł

 

149,04 zł
149,04 zł

5

PHU AgroPower
Sambor Filarski
Zębowo 104, 87-126 Obrowo
Rejon IV
Rejon VI

 

 

140,40 zł
140,40 zł

 

 

135,00 zł
125,00 zł

6

Usługi Agrotechniczne „GRAMEN” Jarosław Lisiński, ul. Wiślana 20, Silno, 87-125 Osiek nad Wisłą
Rejon X

 

129,60 zł

 

 zł145,80

 

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-19 12:29

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.IV.2020.IMM

  Obrowo, dnia 08.10.2020r.

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający:

Gmina Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat toruński
tel.(056) 678-60-22
e-mail: przetargi@obrowo.pl
www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2020 – 2021 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym
   utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w 10 rejonach, polegających w szczególności na:
 • likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
 • utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
 • posiadanie dostępu do materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg i chodników (np. żwiru lub piasku z dodatkiem soli w stosunku 5:1);
 • zapewnieniu, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

1.2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 1 ppkt. 1, tylko na
telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego,

nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia. Wykaz rejonów odśnieżania
i posypywania dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert. Wykonawca może wskazać max 2 rejony.


 

RRG.6220.I.I.2020.SK                                                                                                

Obrowo, 30.06.2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe - poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

 „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo”.

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  30.06.2020 r. do godz. 09:00

Liczba złożonych ofert: 5

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

 PreZero Service Centrum sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

29 551,82 zł

2.

Paź Bogusław Auto-Złom, USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Świniary Stare,
27-670 Łoniów

41 593,53 zł

3.

GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul. Skoroszewska 5/63,
 02-495 Warszawa

33 750,32 zł

4.

„ECO-POL” sp. z o.o. ul. Dworcowa 9,
86-120 Pruszcz

41 496,30 zł

5.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k. ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko- Biała

43 156,15 zł

 1. Do realizacji inwestycji wybrano ofertę PreZero Service Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

 Wójt Gminy Obrowo
 /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 13:58
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 14:03

Informacja

Urząd Gminy Obrowo informuje, iż wydłuża termin składania ofert na realizacje zadania p.n.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Obrowo” do dnia 30.06.2020r., do godz. 9:00. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-24 13:40

Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 09:37

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 204652
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-24 09:26