Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: obrowo.pl

Treść strony

Obrowo,19.10.2020r.

RRG.271.IV.2020.IMM

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Skład Komisji Przetargowej:
 • Przewodnicząca  Komisji Przetargowej– Hanna Raniszewska
 • Sekretarz Komisji Przetargowej – Iwona Malcan-Maj
 • Członek Komisji Przetargowej – Hanna Gołębiewska
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe (poniżej 30000 Euro):
  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo
 2. Dane o oferentach:
  Oferty składano do dnia  19.10.2020r. do godz. 10:00
  Liczba złożonych ofert: 6

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto/h odśnieżanie

Cena zł brutto/h

Usuwanie śliskości

1

 Firma Usługowo-Budowlana „Góral” Paweł Górski
Brzozówka, ul. Owocowa 43
87-123 Dobrzejewice
Rejon III
Rejon XI

 

135,00 zł
135,00 zł

 

156,60 zł
140,40 zł

2

 SILBUD Usługi Budowlane Popławski Marcin
ul. Storczykowa 26
 87-125 Osiek n/Wisłą
Rejon VIII
Rejon IX

 

 

145,00 zł
145,00 zł

 

 

194,40 zł
194,40 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HINCBRUK  Paweł Hinc
Szembekowo 29, 87-123 Dobrzejewice
Rejon nr VII
Rejon nr V

 

155,00 zł
155,00 zł

 

159,00 zł
159,00 zł

4

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowe Bartłomiej Lipka
87-123 Dobrzejewice 119
Rejon I
Rejon II

 

149,04 zł
149,04 zł

 

149,04 zł
149,04 zł

5

PHU AgroPower
Sambor Filarski
Zębowo 104, 87-126 Obrowo
Rejon IV
Rejon VI

 

 

140,40 zł
140,40 zł

 

 

135,00 zł
125,00 zł

6

Usługi Agrotechniczne „GRAMEN” Jarosław Lisiński, ul. Wiślana 20, Silno, 87-125 Osiek nad Wisłą
Rejon X

 

129,60 zł

 

 zł145,80

 

Ustalenia Komisji zatwierdzam:
Wójt Gminy Obrowo
/-/ mgr Andrzej Wieczyński

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-10-19 12:29

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie gminy Obrowo

RRG.271.IV.2020.IMM

  Obrowo, dnia 08.10.2020r.

Zapytanie ofertowe 

Zamawiający:

Gmina Obrowo
Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo
powiat toruński
tel.(056) 678-60-22
e-mail: przetargi@obrowo.pl
www.obrowo.pl


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

          w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro na zadanie w zakresie: zimowego utrzymania w sezonie 2020 – 2021 dróg gminnych i chodników: przy drodze krajowej nr 10, drodze wojewódzkiej nr 258, przy ul. Leśnej, Szkolnej, Kalinowej oraz Owocowej w Brzozówce, przy ul. Aleja Lipowa w Obrowie oraz przy drodze gminnej w centrum wsi Dobrzejewice i miejscowości Łążyn.

 1. Przedmiot zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z kompleksowym
   utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Obrowo w 10 rejonach, polegających w szczególności na:
 • likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przyjęcie na siebie obowiązku utrzymania stałej przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury;
 • utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych
  i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
 • posiadanie dostępu do materiałów wykorzystywanych do posypywania dróg i chodników (np. żwiru lub piasku z dodatkiem soli w stosunku 5:1);
 • zapewnieniu, w miarę potrzeb, całodobowego pogotowia zimowego, z uwzględnieniem całodobowej dyspozycyjności Wykonawcy pod numerem telefonu wskazanym w ofercie.

1.2. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć prace określone w pkt. 1 ppkt. 1, tylko na
telefoniczne zgłoszenie zamawiającego lub osoby wskazanej przez zamawiającego,

nie później niż w ciągu godziny od zgłoszenia. Wykaz rejonów odśnieżania
i posypywania dróg objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 2 do
zaproszenia do składania ofert. Wykonawca może wskazać max 2 rejony.


 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Obrowo
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu  ciężarowego do 3,5t, SEAT Inca Diesel 1,9D,  nr rej. CTR 2KU2 będącego własnością Gminy Obrowo, użytkowanego przez Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Obrowo

 1. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo

strona: www.obrowo.pl

e-mail: wodkan@obrowo.pl

tel./fax. (56) 678-60-22

2.Przedmiot sprzedaży

Marka: SEAT

Model pojazdu: Inca Diesel 1,8t

Rok produkcji: 2000

Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy do 3,5 t

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg rzeczywisty odczytany: 284177 km

Stan techniczny :

 

Środek techniczny dotychczas będący we władaniu Gminy Obrowo. Pojazd w złym stanie technicznym.

Części do naprawy:

 1. Drzwi tyłu nadwozia
 2. Podłoga przednia ze wzmocnieniami
 3. Podłoga bagażnika ze wzmocnieniami i podłużnicami
 4. Półoś z przegubami L i P
 5. Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła
 6. Drążek stabilizatora
 7. Układ drążków kierowniczych
 8. Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi L i P (zawieszenie przednie i tylne)
 9. Drążek stabilizatora skrętny

 


 

RRG.6220.I.I.2020.SK                                                                                                

Obrowo, 30.06.2020 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia – zapytanie ofertowe - poniżej 30000 Euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843):

 „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo”.

Dane o oferentach:

Oferty składano do dnia  30.06.2020 r. do godz. 09:00

Liczba złożonych ofert: 5

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

 PreZero Service Centrum sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

29 551,82 zł

2.

Paź Bogusław Auto-Złom, USŁUGI POGRZEBOWE ”EDEN” Świniary Stare,
27-670 Łoniów

41 593,53 zł

3.

GREENLAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski ul. Skoroszewska 5/63,
 02-495 Warszawa

33 750,32 zł

4.

„ECO-POL” sp. z o.o. ul. Dworcowa 9,
86-120 Pruszcz

41 496,30 zł

5.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o. sp.k. ul. Szkolna 20, 43-300 Bielsko- Biała

43 156,15 zł

 1. Do realizacji inwestycji wybrano ofertę PreZero Service Centrum sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

 Wójt Gminy Obrowo
 /-/ mgr Andrzej Wieczyński

 

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-30 13:58
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 14:03

Informacja

Urząd Gminy Obrowo informuje, iż wydłuża termin składania ofert na realizacje zadania p.n.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Obrowo” do dnia 30.06.2020r., do godz. 9:00. 

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Knyszyńska
 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-24 13:40

Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo

drukuj (Zapytanie ofertowe - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obrowo)

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2020-06-01 09:37

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 202833
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-19 12:35