Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:05
w sprawie  : zmieniająca
uchwałę  Nr V/21/2007   Rady 
Gminy w  Obrowie z dnia 26 marca

2007 roku  w sprawie  budżetu 
gminy Obrowo na 2007 rok.Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:20

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:20
w sprawie: określenia
zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy

Obrowo za I półrocze roku
budżetowego.
Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:21

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:21


w sprawie:  zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach
za 2006 rok.
Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:23

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:23
w sprawie: zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:24

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:25


w sprawie: zwolnień
od opłat związanych z ewidencją działalności gospodarczej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:26

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:26
w sprawie : uchwalenia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy
Obrowo na lata 2007 - 2012
Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:27

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:27
w sprawie: powołania
Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych

kandydatach na ławników.Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:29

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:29


w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Głogowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:30
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-29 14:32

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:32


w sprawie:poboru opłaty skarbowej

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:33

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:33


w sprawie: zamiany
nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:34

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:42

w sprawie:  ustalenia zasad polityki czynszowej w latach
2008 - 2012


Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:44
 • zmodyfikował: Przemysław Cąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-29 14:44

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:45
w sprawie: nadania nazw ulicom w
miejscowości BrzozówkaMetryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2007-06-29 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4063
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-29 14:46:53