Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2021 rok

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:45

 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2021–2034

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:46

 

W sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku - Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:47

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:48

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:49

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:50

 

W sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:50

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:51

 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:52

 

W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:54

 

W sprawie przekazania petycji według właściwości

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:55

 

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:56

 

W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki miejscowości Kawęczyn gmina Obrowo

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:57

 

W sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-16 13:58

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

                W związku z tym poniżej zamieszczamy link, pod którym są udostępnione nagrania z obrad sesji.

https://transmisja.esesja.pl/obrowo

                Jednocześnie informujemy, iż został utworzony portal dla mieszkańców gminy, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

http://obrowo.rada24.pl/

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-07 08:53

 

Obrowo, 06.09.2021 r.

Na podstawie art. 15 zzx  ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z  2020 r.  poz. 1842 ) zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Obrowo, która odbędzie się  w dniu 14.09. 2021 r.  o godzinie  8:00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 5. Wybór sekretarza obrad.
 6. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Obrowo na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Obrowo na lata 2021- 2034.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty konserwatorskie przy zabytku – Kościół św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice gmina Obrowo.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzejewice  gmina Obrowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia nazwy ulicy w miejscowości Głogowo gmina Obrowo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Obrowo gmina Obrowo.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Osiek nad Wisłą gmina Obrowo.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szembekowo gmina Obrowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkanki miejscowości Kawęczyn gmina Obrowo.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nadania nazwy Tarasowi Widokowemu im. Michała Kokota
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu w miejscowości Łęg Osiek gmina Obrowo.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji budżetu,  planowania, finansów i rozwoju społeczno-gospodarczego, Komisji rolnictwa i ochrony środowiska, Komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw   socjalnych i bezrobocia, Komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa  publicznego i ochrony p.poż.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 25. Interpelacje i wnioski radnych.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 27. Sprawy różne.
 28. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy w Obrowie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Skórski

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2021-09-07 08:54

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2626
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-16 13:58:31