Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

KLAUZULA INFORMACYJNA rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Obrowo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27,
 • e-mailowo: obrowo@obrowo.pl,
 • telefonicznie +48 56 678 60 22.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@obrowo.pl.

Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks Wyborczy w celu:

 1. prowadzenia spisu i rejestru wyborców poprzez:
  • Wpisanie do rejestru wyborców,
  • Skreślenie z rejestru wyborców,
  • Ujęcia w spisie wyborców,
  • Dopisania do spisu wyborów,
  • Skreślenia ze spisu wyborców,
  • Uzyskania zaświadczania o prawie do głosowania,
  • Rozpatrzenia reklamacji w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców oraz spisie wyborców,
  • Wniesienia wniosku o dopisanie do spisu wyborców;
 2. obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.
 1. Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi: Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Komisja Wyborcza, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa tj. co najmniej przez okres 5 lat, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia celu dla jakich były przetwarzane, następnie zostaną usunięte.
 3. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli jest to zgodne z przepisami regulującymi wybory .
 4. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
 5. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka

 • opublikował: Przemysław Cąbrowski
  data publikacji: 2019-05-23 13:37

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5593
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-23 13:38:05