Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie - Gmina Obrowo

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-30 09:09

 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskie - Gmina Obrowo

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-30 09:07
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 09:09

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Obrowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-05 11:30

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Obrowo bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-05 11:29

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-05 11:28

 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Obrowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-01 15:06

 

Informacja dotycząca udostępnienia do wglądu spisu wyborców

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-10-01 13:44

 

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie z dnia 28.09.2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Obrowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-28 11:33

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia losowania do obwodowych komisji wyborczych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-24 17:32

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrowo z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-19 13:55
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-24 17:03

 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie z dnia 18.09.21018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń na radnych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-18 09:24

 

Obrowo, dnia 18.09.2018 r.

Informacja

Urząd Gminy w Obrowie uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie przyjmowane są w pokoju nr 8 w godzinach pracy Urzędu, tj.

Wtorek – 07:15- 16:15

Środa –     07:15- 15:15

Czwartek -07:15-15:15

Piątek –     07:15- 14:15

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 września 2018  r. ( piątek).

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-18 09:18

 

INFORMACJA

 Gminnej Komisji Wyborczej w Obrowie
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin zarządzonych na dzień21października 2018 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 1. W skład Gminnej Komisji Wyborczej wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Dorota Ewa Zażycka Przewodnicząca

2.

Małgorzata Gerus Zastępca Przewodniczącej

3.

Hanna Bernadeta Affelt Członek

4.

Justyna Anna Celmer Członek

5.

Dagmara Katarzyna Chmielewska Członek

6.

Michalina Górna Członek

7.

Janina Górzyńska Członek

8.

Ewa Kawczyńska Członek
9. Tadeusz Kazimierz Morawski Członek
 1. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Obrowie pok.6,

       tel.56/6786022

 1. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta gminy  Komisja

         będzie pełnić w następujących terminach: 

Lp.

Data

Godziny dyżurów

1

13 września 2018 r. - czwartek 12:00 – 15:00

2

14 września 2018 r. - piątek 09:00 – 15:00

3

15 września 2018 r. - sobota 09:00 – 14:00

4

17 września 2018 r. - poniedziałek 09:00 – 24:00

5

25 września 2018- wtorek 12:00 - 16:00

6

26 września 2018 r. - środa 18:00 – 24:00

 

Przewodniczący
 Gminnej Komisji Wyborczej

/-/ Dorota Ewa Zażycka

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-13 07:51
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 07:52

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-09-11 10:02

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-24 13:12

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Obrowo z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-24 12:48

 

Uchwała Rady Gminy Obrowo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-24 12:47

 

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-21 09:44

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-21 09:43

 

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-21 09:41

 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-21 09:38

 

Wzór wniosku o dopisanie wyborcy do rejestru wyborców


 

Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-21 09:18

 

Wójt Gminy w Obrowie uprzejmie informuje, że
miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych to:

1. Sołectwo Bartoszewo- tablica ogłoszeń

2. Sołectwo Brzozówka – tablica ogłoszeń

3. Sołectwo Dobrzejewice- tablica ogłoszeń

4.Sołectwo Dzikowo- tablica ogłoszeń

5. Sołectwo Głogowo- tablica ogłoszeń

6. Sołectwo Kawęczyn – tablica ogłoszeń

7. Sołectwo Kazimierzewo –tablica ogłoszeń

8. Sołectwo Łążyn II – tablica ogłoszeń

9. Sołectwo Łążynek – tablica ogłoszeń

10. Sołectwo Obory – tablica ogłoszeń

11. Sołectwo Osiek nad Wisłą– tablica ogłoszeń

12.Sołectwo Silno – tablica ogłoszeń

13. Sołectwo Sąsieczno –tablica ogłoszeń

14.Sołectwo Skrzypkowo- tablica ogłoszeń

15.Sołectwo Smogorzewiec – tablica ogłoszeń

16. Sołectwo Stajenczynki– tablica ogłoszeń

17. Sołectwo Szembekowo- tablica ogłoszeń

18. Sołectwo Zawały –tablica ogłoszeń

19.Sołectwo Zębowo – tablica ogłoszeń

20.Sołectwo Zębówiec – tablica ogłoszeń

21. Sołectwo Obrowo – tablica ogłoszeń          

                                           -tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

Wójt Gminy Obrowo

/-/ mgr Andrzej Wieczyński

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-21 09:13

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-16 15:38

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-16 15:37

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 sierpnia 2018 r.

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-08-16 15:36

 

Uchwała Rady Gminy Obrowo z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie obwodów głosowania

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-04-30 14:57

 

Uchwała Rady Gminy Obrowo z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-04-05 11:50

 

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2018-2023

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-13 10:51

 

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia, odrębnie dla każdej rady gminy oraz rady powiatu, liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Toruniu

 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2018-02-13 10:48

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5100
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-30 09:09

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2317836
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-22 14:54

Stopka strony