Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Tok prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Brzozówka oraz części wsi Głogowo

                                                                                       Obrowo, dnia 04.01.2008r.
RG 7323-1/2/07/08
OBWIESZCZENIE

    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Obrowo  Nr XI/72/2007  z dnia 11 grudnia 2007r. informuję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo w części wsi Brzozówka oraz w części wsi Głogowo .
Wnioski do planu miejscowego mogą być składane na piśmie w terminie do dnia 8 luty 2008r. w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie (sekretariat).

 • autor informacji: Wójt Gminy Obrowo
  data wytworzenia: 04.01.2008
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-20 09:55
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-20 12:48
Rozpoczęto etap opiniowania oraz uzgadniania

W dniu 16.06.2008 zwołana została Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna. Po wnikliwej analizie materiałów projekt planu uzyskał pozytywną opinię.  
W dniach 11.08 oraz 18.08 projekt planu został przesłąny wg rozdzielnika do właściwych organów. 
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii oraz uzgodnień, następnym etapem było uzyskanie stosownej zgody na zmiane sposobu użytkowania gruntów.

   

 • autor informacji: WB
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-20 10:09
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-20 12:47
Informacje dotyczące opracowania planu


Obrowo, dnia 01.09.2009r.
RG 7323-1/13/07/08/09

OBWIESZCZENIE


Na
podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w
związku z uchwałą Rady Gminy Obrowo  Nr XI/72/2007  z dnia 11 grudnia
2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo
obejmującego obszar w części wsi Brzozówka oraz w części wsi Głogowo,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.09.2009r do
16.10.2009r w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w godzinach od 9:00 do
14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.10.2009r. w Remizie
OSP w Dobrzejewicach o godzinie 16:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30.10.2009r.
 • autor informacji: Wójt Gminy Obrowo
  data wytworzenia: 01.09.2009
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2009-09-11 12:32
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-20 13:09
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego MPZP

Wyłożenie planu do publicznego wglądu trwało od dnia 14.09.2009 - 16.10.2009. Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 08.10.2009 o godzinie 16:30 w Remizie OSP w Dobrzejewicach.
Po wyłożeniu projektu MPZP do tut. Urzędu wpłynęły uwagi dotyczące założeń projektu planu.
Lista uwag w pliku poniżej. 
 • autor informacji: wb
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-20 12:40
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-20 12:57
Wykaz uwag wniesionych do wyłożonego projektu MPZP
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-20 12:41
Drugie wyłożenie projektu MPZP dla części wsi Brzozówka oraz części wsi Głogowo


Obrowo, dnia 31.12.2010r.
RG 7323-1/16/07/08/09/2010
OBWIESZCZENIE
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBROWO DLA CZĘŚCI WSI BRZOZÓWKA ORAZ CZĘŚCI WSI GŁOGOWO


        Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Obrowo  Nr XI/72/2007  z dnia 11 grudnia 2007r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrowo obejmującego obszar w części wsi Brzozówka oraz w części wsi Głogowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17.01.2011r do 14.02.2011r w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w godzinach od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.02.2011r. w Remizie OSP w Dobrzejewicach o godzinie 16:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Obrowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2011

 • autor informacji: Wójt Gminy Obrowo
  data wytworzenia: 31.12.2010
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-20 12:46
 • zmodyfikował: Administrator - UG Obrowo
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-20 12:58
Wykaz elementów projektu planu do wyłożenia
 • opublikował: Administrator - UG Obrowo
  data publikacji: 2011-01-20 12:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5069
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-01-20 13:09

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1507726
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-16 10:37

Stopka strony