Szybkie linki

Treść strony

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok


 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn - Kawęczyn w m. Łążyn II"


 

W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2016 rok


 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach


 

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Głogowo gmina Obrowo


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sąsieczno gmina Obrowo


 

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrowo na okres od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.


 

Adres

Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

powiat toruński
województwo kujawsko-pomorskie

Kontakt

Dane kontaktowe

tel. centrala: +48 56 678 60 22
fax +48 56 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Godziny

Godziny urzędowania

Poniedziałek    7.15 – 15.15

Wtorek             7.15 – 16.15

Środa               7.15 – 15.15

Czwartek         7.15 – 15.15

Piątek              7.15. – 14.15

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.