Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU GMINY W OBROWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.obrowo.pl

Treść strony

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok


 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok


 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Obrowo na 2017 rok


 

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrowo na lata 2017–2031


 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na współfinansowanie zadania "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze powiatowej 2038C Łążyn - Kawęczyn w m. Łążyn II"


 

W sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


 

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach za 2016 rok


 

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach


 

W sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Głogowo gmina Obrowo


 

W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sąsieczno gmina Obrowo


 

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrowo na okres od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.


 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6418
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-05-22 12:12:56